Χρηματοδότηση της καινοτομίας ως μοχλός για περιφερειακή ανάπτυξη


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


H ισχυρή αύξηση της παραγωγικότητας , η οποία είναι βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική σύγκλιση του ελληνικού με το μέσο ευρωπαϊκό εισόδημα, απαιτεί αύξηση του παραγωγικού κεφαλαίου και επομένως νέες επενδύσεις καθώς και την ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και νέων τεχνολογιών.

Δεδομένου ότι οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και η εσωτερική αγορά είναι μικρή, είναι απαραίτητη η αύξηση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της Ελληνικής οικονομίας («Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομίας»). Παράλληλα η χώρα καλείται να επιτύχει τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των Περιφερειών της και τη σύγκλιση του επιπέδου ανάπτυξής τους σε υψηλότερα επίπεδα με βάση τα σχετικά μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που θα συζητηθούν στην εκδήλωση της ΔΕΘ, με ομιλητές τον κ. Δημήτρη Σκάλκο, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, τον κ. Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, τον κ. Άγγελο Τσακανίκα, Αν. Καθηγητή Οικονομικής Αξιολόγησης Συστημάτων Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ και Επιστημονικό Σύμβουλο του ΙΟΒΕ, τον κ. Χρήστο Γούλα, Phd, Διευθυντή του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και τον κ. Αριστείδη Ζέρβα, CFO του Ομίλου KLEEMAN. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο κ. Μιχάλης Γκούμας, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγηση και Συντονιστής του Στόχου Πολιτικής «Μια Εξυπνότερη Ευρώπη» του ΕΣΠΑ 2021-2027.