Όταν η Κοινωνική Οικονομία συνεργαστεί με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Tα άτομα με ψυχικές διαταραχές αποτελούν μια υπομάδα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων η οποία παρουσιάζει ένα από τα μικρότερα ποσοστά απασχόλησης στις αναπτυγμένες χώρες. Έχει τεκμηριωθεί η θετική συσχέτιση ανάμεσα στην αμειβόμενη εργασία και τη θετική πορεία της ψυχικής νόσου ενώ αντίστροφα έχει καταδειχθεί ότι η ανεργία λειτουργεί επιβαρυντικά στην ψυχική υγεία (Dooley et al, 1994:745-76524). Σύμφωνα με σχετική ανασκόπηση επιδημιολογικών ερευνών, η απασχόληση των ατόμων που πάσχουν από σχιζοφρένεια κυμαίνεται από 10-30% (Marwaha and Johnson, 2004:337–49)25 .

images

Το 1/3 των ΑμΨΔ αναφέρουν ότι έχουν απολυθεί ή εξωθηθεί στην παραίτηση και σχεδόν οι 4 στους 10 θεωρούν ότι δεν έχουν προσληφθεί εξαιτίας της πάθησής τους (Sayce and Curran, 2007).

Όμως έχει διαπιστωθεί ότι τα άτομα με ψυχικά προβλήματα, μπορούν να εργασθούν αποτελεσματικά, με τη σωστή υποστήριξη, και δεν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της ψυχιατρικής διάγνωσης και των εργασιακών δεξιοτήτων ενός ατόμου, ενώ η αποτελεσματική εργασία και η αίσθηση της επιτυχίας, συνιστούν στόχους που μπορούν να έχουν θετικά αποτελέσματα για τα άτομα αυτά.

Σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές επαγγελματικής αποκατάστασης των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, διαχρονικά στη χώρα μας δημιουργήθηκαν .

1.Προστατευμένα Εργαστήρια προ-εργασιακής και εργασιακής αποκατάστασης: Συχνά αποτελούν παραγωγικές εργασιακές μονάδες οι οποίες είναι δυνατό να δημιουργούνται και από άλλες κρατικές υπηρεσίες ή Μ.Κ.Ο., με στόχο την εργασιακή αποκατάσταση επιλεγμένων ασθενών με σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο εργασιακής λειτουργικότητας. Στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστες παρόμοιες υπηρεσίες.

2.Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης: Υφίσταται ποικιλία παρόμοιων προγραμμάτων με στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση σε εργασιακούς ρόλους, αλλά και σε κοινωνικούς ρόλους γενικότερα (social skills training). Συνήθως εντάσσονται σε μεγάλες Μο.Ψ.Υ. Στην Ελλάδα υφίστανται αρκετά τέτοια προγράμματα από την δεκαετία του ’80, αν και αρκετά έχουν ουσιαστικά σταματήσει τη λειτουργία τους ή υπολειτουργούν λόγω έλλειψης κονδυλίων, εφ’ όσον δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού αυτούς Ε.Ε. 815/84 και δεν προβλέφθηκε η επαρκής κρατική χρηματοδότηση για τη συνέχιση της λειτουργίας τους.

3.Προστατευόμενη εργασία και εργασία υπό επίβλεψη: Ποικίλα σχήματα επιδοτούμενης εργασίας και επίβλεψης έχουν δοκιμαστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες. Αποτελούν νεότερα προγράμματα τα οποία έχουν σημαντικές δυνατότητες, αλλά που πρέπει να αξιολογηθούν με προσοχή προκειμένου να εφαρμόζονται σωστά και να αποφεύγονται φαινόμενα εκμετάλλευσης από εργοδότες αλλά και να γίνεται η σωστή επιλογή των ασθενών που συμμετέχουν σε αυτά.

4.Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.): Αποτελούν ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες με σημαντικές δυνατότητες, που εφαρμόζονται ήδη σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία), όπως και στην Ελλάδα.

Το πλαίσιο λειτουργίας των Κοι.Σ.Π.Ε

Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) είναι Ν.Π.Ι.Δ. που χαρακτηρίζονται ως κοινωνικές επιχειρήσεις. Η ιδιαίτερη αυτή μορφή συνεταιρισμών αποτελούν παραγωγικές και εμπορικές μονάδες αλλά και μονάδες ψυχικής υγείας και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Βασικός στόχος τους είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου ΜΙΤΟΣ έχει ξεκινήσει να δημιουργείται από το 2011 με πρωτοβουλία επαγγελματιών και ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας αλλά και την ενεργή συμμετοχή πολιτών του Ηρακλείου . Στους αρχικούς εταίρους- φορείς του συνεταιρισμού περιλαμβάνονται Η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης , ο Σύλλογος Φίλων και συγγενών ψυχικά ασθενών Ηρακλείου ΚΡΙΚΟΣ το σωματείο ΥΠΕΡΒΑΣΗ . εναντία στη προκατάληψη για τις ψυχικές διαταραχές η ιδιωτική ψυχιατρική κλινική Άγιος Χαράλαμπος Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας ψυχίατροι ψυχολόγοι κοινωνικοί λειτουργοί νοσηλευτές και άλλοι

Η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δήμος Ηρακλείου Χερσονήσου Μαλεβιζιου Αρχανών και Αστερουσιων και άλλων θεσμικών φορέων του τόπου στον Κοι.Σ.Π.Ε Ηρακλείου αποτελεί σπουδαία αναφορά που δίνει μεγάλες δυνατότητες συνεργασίας και επιχειρηματικής δράσης.

Έχει λάβει την άδεια σκοπιμότητας από το Υπουργείο Υγείας και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας όλων των ΚΟΙΣΠΕ της χώρας μας

Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που πρόεκυψε μετά από εκλογές

Ο συνεταιρισμός στεγάζεται σε χώρο που του έχει παραχωρήσει το Νοσοκομείο Βενιζελειο στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας στη περιοχή της Χανιωπορτας και οι υπηρεσίες που θα παρέχει είναι ενδεικτικά υπηρεσίες καθαριότητας, μαζικής εστίασης, διαχείρισης πρασίνου κ.λπ. .

Η λειτουργία του Κοι.Σ.Π.Ε.Ηρακλειου ΜΙΤΟΣ θα στηρίζεται στην φιλοσοφία «Επιχειρούμε με κοινωνικό προσανατολισμό», με την οποία θα επιδιώκει να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου με αποδέκτες αφενός, προς τον πελάτη ο οποίος εμπιστεύτηκε αυτή την καινοτόμο επιχειρηματική πρόταση, αφετέρου προς τους εργαζόμενους για τους οποίους θα μεριμνά για την ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας.

Η συνεργασία με τον ΚΟΙΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΙΤΟΣ θα αναδεικνύει την κοινωνική ευαισθησία των επιχειρήσεων και δημιουργεί προστιθέμενη κοινωνική αξία, μέσω της ενίσχυσης των ατόμων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Σκοπός του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΙΤΟΣ , είναι η κοινωνικο-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και η συμβολή του στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια

Οι δε επιχειρήσεις τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, που θα συνεργαστούν με τον ΚΟΙΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΙΤΟΣ θα , ενισχύουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα και το προφίλ της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους. Η συνεργασία ωστόσο δεν θα στηρίζεται σε σχέση χορηγίας η ανταποδοτικής παροχής, αλλά σε καθαρά επιχειρηματική συνεργασία με σκοπό την εξυπηρέτηση ουσιαστικών αναγκών σε υπηρεσίες και προϊόντα των επιχειρήσεων που εμπιστεύονται τον Κοι.Σ.Π.Ε.

Αναλυτικότερα θα προκύπτουν τα παρακάτω άμεσα οφέλη:

Άμεση εξοικονόμηση χρημάτων (π.χ. μείωση ανεργίας και επιδομάτων κοινωνικής ασφάλισης),
Αύξηση εσόδων (π.χ. φόρος εισοδήματος, κοινωνική ασφάλιση και Φ.Π.Α.),
Έμμεση εξοικονόμηση χρημάτων (π.χ. μειωμένη χρήση πόρων για περίθαλψη),
Εμμεσα μη χρηματικά οφέλη (π.χ. ποιότητα ζωής).

Αυτό, όμως, που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι πως οι Κοι.Σ.Π.Ε λειτουργούν συχνά κερδοφόρες μονάδες, οι οποίες αναπτύσσουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, υιοθετούν ορθές επιχειρηματικές πρακτικές, απασχολούν μέλη των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και αποδεικνύουν πως τόσο η κοινωνική οικονομία, όσο και η ψυχιατρική μεταρρύθμιση ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ μεταξύ τους καρποφορούν, ακόμη και σε περιόδους ύφεσης.

Καλούμε τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, τους πολίτες και τους φορείς του Ηρακλείου να αγκαλιάσουν αυτή τη προσπάθεια.

Το στοίχημα για τους επαγγελματίες ψυχικής Υγείας, τους ψυχικά πάσχοντες (που βιώνουν ολόπλευρα τον κοινωνικό αποκλεισμό από την αγορά εργασίας), τους πολίτες του τόπου και την πολιτεία, είναι μεγάλο. Έχουμε ευθύνη όλοι μας αν θέλουμε να ενισχύσουμε και να πραγματώσουμε πολιτικές της κοινωνίας των πολιτών.

«Όσο για μένα, δεν θα έλεγα ότι θα επέλεγα την τρέλα εάν είχα επιλογή. Αυτό που με παρηγορεί είναι ότι αρχίζω να θεωρώ την τρέλα σαν μια αρρώστια όπως όλες τις άλλες και έτσι ξεκινώ να την αποδέχομαι.» Vincent Van Gogh, 1889.

Του Βασίλη Καφετζακη, Κοινωνικού Λειτουργού MSc, Αντιπρόεδρου ΚΟΙΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΙΤΟΣ

http://www.cretalive.gr