10 συμβουλές για την επιτυχία μιας επιχείρησης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Η ίδρυση μιας μικρής επιχείρησης είναι μια επίπονη προσπάθεια που απαιτεί αρκετή προετοιμασία. Υπάρχουν 10 βήματα που σχετίζονται με αυτή τη διαδικασία και θα πρέπει να ακολουθήσουν όσοι σκέφτονται να δοκιμάσουν αυτήν την πρόκληση με αυξημένες τις πιθανότητες για επιτυχία.

Κάθε βήμα είναι ένα εργαλείο και όλα μαζί παρέχουν ένα προσχέδιο για την ίδρυση και την έναρξη λειτουργίας μιας επιτυχημένης επιχείρησης.

Κάθε βήμα απαιτεί τεράστια προσπάθεια και πολλούς ελιγμούς για να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης, αυτά τα 10 βήματα θα αυξήσουν τις πιθανότητες για επιτυχία.

Τα δέκα βήματα είναι τα εξής:

1ο Βήμα: Θέστε προσωπικούς και εταιρικούς στόχους

Η επιτυχία μιας νέας επιχείρησης απαιτεί συνδυασμό γνώσης και ευκαιριών. Αναπτύξτε και διατυπώστε με σαφήνεια τους στόχους σας σε ένα γραπτό σχέδιο, το οποίο στη συνέχεια θα λειτουργήσει ως οδικός χάρτης. Οι στόχοι σας δίνουν την κατεύθυνση και σας βοηθούν να φτάσετε στον προορισμό σας, δηλαδή στην επιτυχημένη επιχείρηση, σε ελάχιστο χρόνο, με μικρή προσπάθεια και λίγα έξοδα.

2ο Βήμα: Προσδιορίστε ένα βιώσιμο τμήμα της αγοράς για το προϊόν/υπηρεσία σας

Ανεξάρτητα από το πόσο οξύνους είστε, αν η αγορά δεν σας υποστηρίξει, δεν έχετε και πολλές πιθανότητες να επιβιώσετε. Γι’ αυτό, προσδιορίστε, πρώτα, μια ανάγκη πελατών, η οποία δεν έχει καλυφθεί και έπειτα αναπτύξτε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία ώστε να την ικανοποιήσετε. Προκειμένου να επιβεβαιώσετε ότι υπάρχει ζήτηση για το προϊόν σας ή τις υπηρεσίες που θα προσφέρεται, πρέπει να δοκιμάσετε την αγορά διεξάγοντας διάφορες έρευνες αγοράς.

3ο Βήμα: Αναπτύξτε ένα σχέδιο marketing

Ο σκοπός του σχεδίου marketing είναι να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσετε να προσεγγίσετε και να διατηρήσετε κερδοφόρους πελάτες.

Αυτό το σχέδιο μάρκετινγκ, θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του συνολικού επιχειρηματικού σας σχεδίου, θα πρέπει να ολοκληρωθεί εκ των προτέρων και να δηλώνει:

• σε ποιον θα απευθυνθείτε, • πώς θα διεισδύσετε στην αγορά, • γιατί θα επιτύχετε με τις διαφημιστικές καμπάνιες σας, και τέλος • ποιο θα είναι το ύψος των πωλήσεών σας σε ετήσια βάση για τα επόμενα πέντε χρόνια.

4ο Βήμα: Δημιουργήστε την αρχική έκδοση του επιχειρηματικού σας σχεδίου

Η αρχική έκδοση του επιχειρηματικού σας σχεδίου είναι μια σύνοψη της κατεύθυνσης προς την οποία σχεδιάζετε να οδηγήσετε την επιχείρηση, μια ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων σας καθώς και ένας σκελετός βάσει του οποίου θα αναπτύξετε το επίσημο επιχειρηματικό σας σχέδιο και θα πρέπει να αντανακλά το μοναδικό περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσετε, καθώς και ποιο σκέφτεστε να είναι το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσετε αφενός να εξασφαλίσετε σημαντικούς συνεργάτες και αφετέρου να διατυπώσετε τις οικονομικές σας προβλέψεις.

5ο Βήμα: Προσδιορίστε τις οικονομικές σας ανάγκες

Μετά την ανάπτυξη του αρχικού επιχειρηματικού σας σχεδίου, μπορείτε να ξεκινήσετε τον προσδιορισμό των οικονομικών σας αναγκών, οι οποίες θα ενσωματωθούν στο επίσημο σχέδιο. Η ανάλυση της αγοράς οδηγεί σε προβλέψεις πωλήσεων, οι οποίες θα καθορίσουν το επίπεδο στελέχωσης της επιχείρησης και αυτό με τη σειρά του θα καθορίσει τον λειτουργικό σας προϋπολογισμό, βάσει του οποίου θα δημιουργήσετε τις οικονομικές σας προβλέψεις και θα καθορίσετε την προβλεπόμενη ταμειακή ροή.

6ο Βήμα: Διαμορφώστε τις σημαντικές ομάδες (ιδρυτές, διοίκηση, διευθυντές)

Το αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο που έχετε ήδη φτιάξει θα σας βοηθήσει να προσελκύσετε άτομα με προσόντα στην επιχείρησή σας και να οικοδομήσετε ένα ισχυρό διοικητικό συμβούλιο ή μια επιτροπή συμβούλων. Πριν αναπτύξετε το επίσημο επιχειρηματικό σας σχέδιο πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχετε δημιουργήσει μια ισχυρή διοικητική ομάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Εάν υπάρχουν κενά σε αυτό το σημείο, πρέπει να τα καλύψετε πριν προχωρήσετε στο επίσημο επιχειρηματικό σας σχέδιο.

7ο Βήμα: Οριστικοποιήστε τις οικονομικές σας ανάγκες και δημιουργήστε το επίσημο επιχειρηματικό σχέδιο σας

Ξεκινώντας από το αρχικό σχέδιο αναπτύξτε ένα πλήρες επίσημο επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο θα πρέπει να επιδεικνύει με πειστικό τρόπο ότι η επιχείρησή σας μπορεί να πωλήσει αρκετά προϊόντα ή υπηρεσίες ώστε να αποβεί κερδοφόρα και να προσελκύει υποψήφιους πελάτες.

8ο Βήμα: Αναπτύξτε μια στρατηγική marketing για χρηματοδοτήσεις

Αυτό το βήμα δεν αναφέρεται στη στρατηγική marketing για την πώληση του προϊόντος ή των υπηρεσιών σας, αλλά σε μια στρατηγική για την προώθηση του εαυτού σας και της επιχείρησης σας σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς προκειμένου να αυξήσετε το απαιτούμενο κεφάλαιο.

9ο Βήμα: Διαφημίστε το σχέδιό σας με επιτυχία, προκειμένου να προσελκύσετε κεφάλαια

Μετά την ανάπτυξη της στρατηγικής προώθησης της επιχείρησης σας σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και προσέγγισης οικονομικών πόρων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε εργαλεία διαπραγμάτευσης τα οποία θα σας δώσουν πληροφορίες για τον ανταγωνισμό καθώς και τη δυνατότητα να προσελκύσετε κεφάλαια βάσει των δικών σας όρων, και όχι, μόνο, βάσει των όρων των επενδυτών σας.

10ο Βήμα: Διαφημίστε το προϊόν/υπηρεσία σας και διαχειριστείτε την επιχείρηση ώστε να επιτύχετε τους στόχους που θέσατε

Το τελευταίο βήμα αφορά στη συνεχή διαχείριση και διαφήμιση της επιχείρησής σας, όπου θα χρειαστείτε ισχυρά εργαλεία διοίκησης και δεξιότητες marketing ώστε να διασφαλίσετε ότι θα επιβιώσετε στην αγορά.

Κάθε ένα από αυτά τα 10 βήματα, εφόσον εκτελεστεί με αυτή τη σειρά, οικοδομεί γερά θεμέλια για το επόμενο βήμα που ακολουθεί.

Προσεγγίζοντας με αυτόν τον μεθοδικό τρόπο τη δημιουργία της δικής σας νέας Μικρής Επιχείρησης, και χωρίς να χρησιμοποιείτε μια αμεθόδευτη και ανοργάνωτη προσέγγιση, θα αρχίσετε να αποκτάτε την απαιτούμενη ΕΜΠΕΙΡΙΑ η οποία με τη σειρά της, πολύ σύντομα θα σας οδηγήσει στην ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ της ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ.

Online Φροντιστήριο


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.