2ήμερο Athens Forum 2015 για την Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και την Απασχόληση στην Αττική


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Με την ευκαιρία ολοκλήρωσης των Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ) και των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες του Πληθυσμού (ΤΟΠΕΚΟ) στην Περιφέρεια Αττικής, διοργανώνεται:

2ήμερο Athens Forum 2015 για την Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και την Απασχόληση στην Αττική

Στόχος είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των έργων, η διάχυση καλών πρακτικών και η ανάδειξη θεμάτων προτεραιότητας για το μέλλον.

Athens FORUM 2015

Με σταθερά βήματα στην προσπάθεια για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στην Αττική, δίνεται έμφαση στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού για την ανάπτυξη των υφιστάμενων, την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το Athens Forum 2015 πραγματοποιείται με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων και εκπροσώπων φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και περιλαμβάνει:

Η δομή του έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να δώσει την ευκαιρία συνάντησης, συζήτησης και προβολής θετικών προτάσεων και παραδειγμάτων από την Περιφέρεια Αττικής.

Είναι ένα βιωματικό εργαστήριο ιδεών όπου πρωταγωνιστεί ο ανοιχτός, γόνιμος διάλογος μεταξύ ανθρώπων που έχουν τη θέληση να συνεργαστούν, να ακούσουν, να μάθουν και να ανακαλύψουν διεξόδους μέσα σε ένα δύσκολο και απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.

Περισσότεροι από 40 φορείς, οικονομικοί και κοινωνικοί συντελεστές συνεργάζονται εποικοδομητικά, δημιουργούν μια άρρηκτη πλατφόρμα καινοτομίας και πρωτοστατούν στη συλλογική και ζωογόνο προσπάθεια ενδυνάμωσης της τοπικής οικονομίας και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής σε Δήμους της Αττικής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ