2023 Έρευνα Προβλημάτων ΚοινΣΕπ – Βοηθήστε στην Ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Στο πλαίσιο προγραμματισμού ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών θεωρούμε σκόπιμο να πραγματοποιήσουμε μια έρευνα σχετικά με την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στις ΚοινΣΕπ για να αναδείξουμε τυχόν προβλήματα που υπάρχουν και σε συνέχεια να κατατεθούν και να λάβουμε απαντήσεις.

Η συμμετοχή σας είναι ανώνυμη και ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι περίπου 10 λεπτα. Για αυτό λοιπόν σας καλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο άμεσα και να βοηθήσετε με αυτόν τον τρόπο την ανάδειξη των προβλημάτων που υπάρχουν και στην Προσπάθεια Επίλυσης τους! {Πατήστε εδώ για να απαντήσετε στην Έρευνα}

Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τη διεξαγωγή έρευνας μεταξύ των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ανάλογα με τους στόχους της έρευνας. Εδώ είναι μερικοί λόγοι:

Για να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τις προκλήσεις των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων: Η διεξαγωγή έρευνας μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των ειδικών αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, όπως η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, κατάρτιση και υποστήριξη και ευκαιρίες δικτύωσης. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη στοχευμένων προγραμμάτων και υπηρεσιών για την υποστήριξη των κοινωνικών συνεταιρισμών. {Πατήστε εδώ για να απαντήσετε στην Έρευνα}

Για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί συνήθως επικεντρώνονται στην παροχή κοινωνικών και/ή περιβαλλοντικών οφελών, καθώς και στην παραγωγή οικονομικών αποδόσεων. Μια έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον αντίκτυπο των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε αυτούς τους τομείς, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταδειχθεί η αξία των κοινωνικών συνεταιρισμών στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στους χρηματοδότες και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. {Πατήστε εδώ για να απαντήσετε στην Έρευνα}

Για να προσδιορίσουμε βέλτιστες πρακτικές και τομείς προς βελτίωση: Μια έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις πρακτικές και τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από επιτυχημένους κοινωνικούς συνεταιρισμούς, καθώς και τους τομείς στους οποίους μπορεί να χρειαστεί να βελτιωθούν. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν σε άλλους κοινωνικούς συνεταιρισμούς για να τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους και να επιτύχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο. {Πατήστε εδώ για να απαντήσετε στην Έρευνα}

Για την ενημέρωση των προσπαθειών πολιτικής και υπεράσπισης: Οι έρευνες μπορούν να παρέχουν πολύτιμα δεδομένα και πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση των προσπαθειών πολιτικής και υπεράσπισης που στοχεύουν στην υποστήριξη των κοινωνικών συνεταιρισμών. Για παράδειγμα, τα δεδομένα ερευνών σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν αλλαγές πολιτικής που θα διευκόλυνε την ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων. {Πατήστε εδώ για να απαντήσετε στην Έρευνα}