25.000 ευρώ, για την ίδρυση ή την επέκταση μικρής επιχείρησης μεσω Progress


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress (Μικροχρηματοδοτήσεις Progress), που συστάθηκε το 2010, αυξάνει τη διαθεσιμότητα μικροπιστώσεων, δηλαδή μικρών δανείων κάτω από 25.000 ευρώ, για την ίδρυση ή την επέκταση μικρής επιχείρησης.

Ο μηχανισμός αυτός δεν χρηματοδοτεί απευθείας επιχειρηματίες, αλλά δίνει τη δυνατότητα σε επιλεγμένους παρόχους μικροχρηματοδοτήσεων στην ΕΕ να αυξήσουν τα ποσά που δανείζουν, με τις ακόλουθες ενέργειες:

  • δίνει εγγυήσεις σε παρόχους μικροχρηματοδοτήσεων, και κατά συνέπεια αναλαμβάνει από κοινού τον κίνδυνο ζημίας
  • χρηματοδοτεί την αύξηση των ποσών που διατίθενται για μικροδάνεια.

Οι πάροχοι μικροπιστώσεων μπορεί να είναι ιδιωτικές ή δημόσιες τράπεζες, μη τραπεζικά ιδρύματα μικροπιστώσεων και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.
Οι όροι χορήγησης μικροδανείων σε επιχειρηματίες, δηλαδή, το ποσό, η διάρκεια, το επιτόκιο, τα έξοδα και το χρονικό πλαίσιο του δανείου, εξαρτώνται από τον εκάστοτε πάροχο μικροπιστώσεων.
Οι χρηματοδοτήσεις Progress δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη πιστωτικών ορίων, όπως υπεραναλήψεις ή βραχυπρόθεσμες ανανεούμενες διευκολύνσεις.

Δικαιούμαι μικροχρηματοδότηση Progress;

Ναι, εφόσον:

  • επιθυμείτε να γίνετε ελεύθερος επαγγελματίας ή να συστήσετε/επεκτείνετε μια μικροεπιχείρηση (με λιγότερους από δέκα υπαλλήλους), ιδίως μια κοινωνική επιχείρηση
  • είστε άνεργος
  • έχετε αποσυρθεί προσωρινά από την αγορά εργασίας
  • δεν μπορείτε εύκολα να λάβετε συμβατική πίστωση (επειδή: είστε γυναίκα, θεωρείστε πολύ νέος ή πολύ ηλικιωμένος, ανήκετε σε μειονοτική ομάδα, έχετε μια αναπηρία, κ.λπ).

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;
Δείτε αν υπάρχουν ήδη πάροχοι μικροπιστώσεων στη χώρα σας. Αυτοί μπορούν να σας ενημερώσουν λεπτομερέστερα για τους όρους και τις διαδικασίες υποβολής αίτησης. Μπορείτε να τους στείλετε απευθείας την αίτησή σας για χορήγηση μικροδανείου.

Οι Μικροχρηματοδοτήσεις Progress υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και η διαχείρισή τους εξασφαλίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

πηγή