8 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της μελισσοκομίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Δράσεις για την ενίσχυση της παραγωγής και των τεχνολογιών στον τομέα της μελισσοκομίας προωθεί το πρόγραμμα τίτλο Making European beekeeping healthy and sustainable.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 8 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση.

Οι χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες αποσκοπούν στην ενίσχυση των απαραίτητων γνώσεων για την κατανόηση της υγείας των αποικιών των μελισσών και τον εντοπισμό σημαντικών κοινωνικοοικονομικών συνιστωσών της βιώσιμης μελισσοκομίας. Τα αποτελέσματα πρέπει να συμβάλλουν στη διαμόρφωση:

  • πλατφόρμα της ΕΕ για την επιστήμη και την πρακτική σε σχέση με τις μέλισσες, το περιβάλλον τους και τις γεωργικές και μελισσοκομικές πρακτικές
  • δοκιμαστική εργαλειοθήκη για τη βελτίωση της παρακολούθησης των αποικιών των μελισσών και την εκτίμηση των πολλαπλών στρεσογόνων παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία των αποικιών
  • καλύτερη κατανόηση των διαχειριστικών αποφάσεων των μελισσοκόμων ·
  • δυναμικά και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα για τη μελισσοκομία της ΕΕ, με και χωρίς δημόσιες παρεμβάσεις
  • υποστήριξη επιστημόνων, αξιολογητών κινδύνου και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής για την αξιολόγηση και τη διαχείριση πολλαπλών στρεσογόνων παραγόντων που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα της μελισσοκομίας της ΕΕ.

Ευρύτερος στόχος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι η ενίσχυση του τομέα ανάπτυξης τεχνολογιών και προϊόντων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της παραγωγής τροφίμων και της ευρύτερης έρευνας και των υψηλών τεχνολογιών.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς επίσης σε Ερευνητές και Ερευνητικά Κέντρα.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 11/09/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα.