Δημιουργώντας ευκαιρίες για την ανάπτυξη μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Η δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης περιλαμβάνει διάφορα βήματα, όπως: Προσδιορισμός κοινωνικής ανάγκης: Ξεκινήστε εντοπίζοντας μια κοινωνική ανάγκη ή πρόβλημα στην κοινότητά σας που θα μπορούσε…

Τυπικά βήματα και διαδικασίες ίδρυσης μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Η ίδρυση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης περιλαμβάνει πολλά βήματα και διαδικασίες, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, οι ακόλουθες είναι οι…

Τρόποι αποφυγής συγκρούσεων ανάμεσα στα μέλη μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Ακολουθούν μερικοί τρόποι για την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των μελών μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης: Σαφής καθορισμός ρόλων και ευθυνών: Ο σαφής καθορισμός των ρόλων και των ευθυνών κάθε μέλους του…

Η Συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας  στην Βιομηχανική Αναπτυξη της χώρας

Η κοινωνική οικονομία, η οποία περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, αμοιβαία ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κοινωνικές επιχειρήσεις και κοινοτικούς οργανισμούς, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βιομηχανική ανάπτυξη μιας χώρας. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με…

Η Συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στον Αθλητισμό

Η κοινωνική οικονομία, η οποία περιλαμβάνει μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον κόσμο του αθλητισμού. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους η κοινωνική οικονομία συμβάλλει…

Υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία κατά την λειτουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, υπάρχουν αρκετές υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία που πρέπει να τηρείτε. Εδώ είναι μερικά από τα πιο σημαντικά: Συμβάσεις Εργασίας: Πρέπει να παρέχετε γραπτές…

Διαδικασία Δημιουργίας Βιώσιμης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Η δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης περιλαμβάνει μια σειρά βημάτων. Ακολουθεί μια επισκόπηση της διαδικασίας: Προσδιορισμός κοινωνικής ανάγκης: Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης είναι…

Τρόποι δημιουργίας Ενώσεων και Συμμαχιών μεταξύ των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για ενδυνάμωση του κινήματος αυτού

Η δημιουργία ενώσεων και συμμαχιών μεταξύ κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την ενίσχυση του συνεταιριστικού κινήματος. Εδώ είναι μερικοί τρόποι για να το κάνετε: Συμμετοχή…

Εφαρμογή Κυκλικής Οικονομίας με την χρήση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Η κυκλική οικονομία είναι ένα οικονομικό μοντέλο που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της σπατάλης και τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των πόρων διατηρώντας τους πόρους σε χρήση για όσο το δυνατόν περισσότερο.…

Διαδικασίες και τρόπος επιλογής σωστών συνεργατών για την δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης περιλαμβάνει την εύρεση εταίρων που μοιράζονται ένα κοινό όραμα και αξίες. Οι ακόλουθες διαδικασίες και τρόποι μπορούν να είναι χρήσιμοι για την επιλογή των…

Κατάρριψη αντιρρήσεων για την χρησιμότητα λειτουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στο οικονομικό πεδίο της Ελλάδας

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας στην Ελλάδα. Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί ορισμένες ενστάσεις για τη χρησιμότητα των…

Τρόποι αναζήτησης πόρων για την χρηματοδότηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αναζήτησης πόρων για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, όπως: Επιχορηγήσεις: Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγήσεις από διάφορες πηγές, όπως κρατικές υπηρεσίες,…

Τρόποι αντιμετώπισης της εχθρικής στάσης της Ελληνικής Κυβέρνησης απέναντι στην Κοινωνική Οικονομία

Η αντιμετώπιση μιας εχθρικής στάσης της κυβέρνησης απέναντι στην κοινωνική οικονομία μπορεί να είναι μια πρόκληση. Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι οργανώσεις κοινωνικής οικονομίας και οι υποστηρικτές…

Σωστή επικοινωνία για την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας στον κόσμο

Η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας στον κόσμο απαιτεί αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας που εμπλέκουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρηματιών, των κρατικών αξιωματούχων, των επενδυτών και των καταναλωτών. Ακολουθούν…

Η Κοινωνική Οικονομία στην Αγροτική Παραγωγή

Η γεωργία έπαιζε πάντα κρίσιμο ρόλο στην ανθρώπινη κοινωνία, παρέχοντας τρόφιμα, ρούχα και άλλους βασικούς πόρους. Ωστόσο, η παραγωγή τροφίμων ήταν ιστορικά γεμάτη με κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Τα…

Κοστολόγηση παραγωγής ενός προϊόντος σε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Η διαδικασία κοστολόγησης της παραγωγής σε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Ακολουθεί μια γενική επισκόπηση της διαδικασίας: Προσδιορίστε όλα τα κόστη: Προκειμένου να κοστολογηθεί με ακρίβεια η παραγωγή…

Πως αντιμετωπίζουμε την εχθρική στάση απέναντι στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Η αντιμετώπιση εχθρικών στάσεων έναντι των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων μπορεί να είναι ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο, αλλά υπάρχουν αρκετές στρατηγικές που μπορούν να είναι αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση και…

Αναζήτηση λύσεων για εφαρμογή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε ευρύ φάσμα της σύγχρονης κοινωνίας

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.) είναι ένα διαφορετικό και αυξανόμενο κίνημα που στοχεύει στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης, δίκαιης και βιώσιμης οικονομίας. Οι οργανισμοί Κ.Αλ.Ο. περιλαμβάνουν συνεταιρισμούς, κοινοτικές επιχειρήσεις,…

Επιλογές υποστήριξης και επανένταξης στην Οικονομια ατόμων απο ευάλωτες ομάδες της Κοινωνίας.

Η επανένταξη στην εργασία και την οικονομία αποτελεί σημαντική πρόκληση για άτομα από ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας. Αυτές οι ομάδες μπορεί να περιλαμβάνουν άτομα που είναι άστεγοι, πρώην παραβάτες, άτομα…

Αναζήτηση προβλημάτων στην τοπική κοινωνία για την ανάπτυξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Για να εντοπίσετε πιθανά προβλήματα στην τοπική κοινωνία που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα: Διεξαγωγή εκτίμησης αναγκών: Ξεκινήστε με τη…

Πολιτικές επίλυσης συγκρούσεων μέσα σε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Οι πολιτικές επίλυσης συγκρούσεων είναι απαραίτητες για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις προκειμένου να διατηρήσουν ένα αρμονικό περιβάλλον εργασίας και να αντιμετωπίσουν τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν. Ακολουθούν ορισμένες κοινές…

Κανόνες και οδηγίες Ασφάλειας στην Εργασία στις υπηρεσίες εστίασης για Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Διαβάστε ορισμένες γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες ασφάλειας στο χώρο εργασίας και τις κατευθυντήριες γραμμές στις υπηρεσίες τροφοδοσίας που μπορεί να βρει χρήσιμες μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση. Ωστόσο, είναι…

Γιατί υπάρχει εχθρική στάση από μερίδα του πολιτικού κόσμου στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ποιοι οι τρόποι επίλυσης τους ;

Θα μπορούσαν να υπάρχουν αρκετοί λόγοι για μια εχθρική στάση από ορισμένες πολιτικές ομάδες απέναντι στις κοινωνικές και αλληλέγγυες οικονομίες. Ακολουθούν μερικές πιθανές εξηγήσεις: Ιδεολογικές διαφορές: Οι κοινωνικές και αλληλέγγυες…

Βέλτιστοι τρόποι Διοίκησης μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Η λειτουργία μιας επιτυχημένης κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και εκτέλεση. Εδώ είναι μερικοί από τους καλύτερους τρόπους για να το κάνετε: Αναπτύξτε μια σαφή αποστολή και αξίες: Μια…

Οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας  μέσω της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και ενσωμάτωση ατόμων από ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (Κ.Αλ.Ο.) είναι ένα αναπτυσσόμενο παγκόσμιο κίνημα που έχει κερδίσει σημαντική προσοχή τα τελευταία χρόνια. Η έννοια της Κ.Αλ.Ο. έχει τις ρίζες της στις αρχές της…