Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και τοπική περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Δυνατότητες, ευκαιρίες και εργαλεία.

Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία είναι μια ολιστική προσέγγιση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που δίνει προτεραιότητα στους ανθρώπους και τον πλανήτη έναντι του κέρδους. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών, οργανώσεων…

Μικρά Μυστικά και Συμβουλές για μια Επιτυχημένη Δημιουργία  Διαχείριση και Λειτουργία μιας ΚοινΣΕπ

Η δημιουργία, η διαχείριση και η λειτουργία μιας επιτυχημένης κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης περιλαμβάνει ένα μείγμα επιχειρηματικής οξυδέρκειας, κοινωνικής ευθύνης και αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας. Ακολουθούν μερικά λεπτομερή μυστικά και συμβουλές που θα…

Κοινωνική Οικονομία  Ιστορία  Προέλευση  Εφαρμογη  Αποτελέσματα και ποιες Λύσεις προσφέρει;

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, είναι ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα που δίνει έμφαση στην ανθρώπινη ευημερία, την κοινωνική συνοχή και τη βιωσιμότητα έναντι καθαρά κερδοσκοπικών στόχων. Περιλαμβάνει ένα ποικίλο σύνολο οργανισμών…

Ο Κοινοτισμός ως πηγή έμπνευσης μιας νέας οικονομίας και η Εφαρμογή του.

Ο κοινοτισμός είναι μια κοινωνικοπολιτική φιλοσοφία που τονίζει τη σημασία της κοινότητας και του κοινού καλού ως θεμελιώδους σημασίας για την οργάνωση της κοινωνίας. Επιδιώκει να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ των…

Συμβουλές για την προστασία των εργαζομένων μιας ΚοινΣΕπ όταν οι καιρικές συνθήκες είναι  ακραίες

Η ασφάλεια στην εργασία είναι υψίστης σημασίας, ειδικά όταν οι εργαζόμενοι εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες και ακραίες θερμοκρασίες. Ως μέλη μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, είναι ζωτικής σημασίας να δώσετε προτεραιότητα στην…

Προτάσεις και Δράσεις  Εξωστρέφειας μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση μπορεί να παρουσιάσει δράσεις εξωστρέφειας με διάφορους τρόπους. Η εξωστρέφεια, ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, χαρακτηρίζεται από εξωστρεφή, ενεργητική και κοινωνική συμπεριφορά.  Όταν εφαρμόζεται σε μια συνεταιριστική επιχείρηση,…

Προτάσεις για τον σχεδιασμό ενός εθνικού σχεδίου στήριξης των φορέων Κοινωνικής Οικονομίας

Εισαγωγή: Το Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας στοχεύει στην προώθηση και ενίσχυση του τομέα της κοινωνικής οικονομίας σε όλη τη χώρα. Οι φορείς κοινωνικής οικονομίας περιλαμβάνουν συνεταιρισμούς, αλληλασφαλιστικές εταιρείες, μη…

Η κατανόηση των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών και η αξιολόγηση του πιθανού αντίκτυπου των αποφάσεων που λαμβάνονται σε μια ΚοινΣΕπ

Η κατανόηση των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών και η αξιολόγηση του πιθανού αντίκτυπου των αποφάσεων που λαμβάνονται σε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση. …

Συμβουλές για την σωστή διοίκηση μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και διαδικασίες λογοδοσίας για τα πεπραγμένα

Η αποτελεσματική διαχείριση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης απαιτεί έναν συνδυασμό ισχυρής ηγεσίας, σαφούς επικοινωνίας και ισχυρών διαδικασιών λογοδοσίας.  Ακολουθούν λεπτομερείς συμβουλές σχετικά με τη σωστή διαχείριση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης…

Αναλυτικές προτάσεις και ιδέες για την προώθηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην κοινωνία

Η προώθηση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην κοινωνία μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της οικονομικής ανάπτυξης και της ενδυνάμωσης της κοινότητας.  Ακολουθούν ορισμένες…

Προτάσεις για την βελτίωση του νόμου 4430/16 περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Αυτές οι προτάσεις αποσκοπούν στην προώθηση της ανάπτυξης και της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών, στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στην ενίσχυση του συνολικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της…

Η Κοινωνική Οικονομία και η δημιουργία ΚοινΣΕπ είναι η μόνη λύση για την οικονομική ανάπτυξη και ένταξη στην κοινωνία και την εργασία ατόμων από ευάλωτες ομάδες

Η κοινωνική οικονομία και η δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων προσφέρουν μια σειρά από οφέλη και μπορούν να θεωρηθούν ως αποτελεσματική λύση για την οικονομική ανάπτυξη και ένταξη ατόμων από ευάλωτες…

Κοινωνική Οικονομία και Τοπική Αυτοδιοίκηση προτάσεις για μια συνεργασία στην τοπική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορες προτάσεις για συνεργασία μεταξύ της κοινωνικής οικονομίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών εγχειρημάτων.  Αυτές οι πρωτοβουλίες…

Προτασεις και τρόποι για την διαμόρφωση Συνεταιριστικής Συνείδησης.

Η διαμόρφωση μιας συνεργατικής συνείδησης, επίσης γνωστής ως συλλογική συνείδηση, είναι ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο. Περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας κοινής συνειδητοποίησης, κατανόησης και διαδικασίας λήψης αποφάσεων μεταξύ ατόμων ή ομάδων. …

Κυκλική Οικονομία και τοπικές προκλήσεις

Η Κυκλική Οικονομία και τοπικές προκλήσεις αναφέρεται σε μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση και εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο. Η έννοια της κυκλικής οικονομίας περιστρέφεται…

Τι είναι τα προγράμματα Erasmus και πως μπορεί να τα αξιοποιήσει μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση;

Τα προγράμματα Erasmus είναι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύουν στην προώθηση της διεθνούς κινητικότητας και συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Το πιο γνωστό πρόγραμμα Erasmus είναι το…

Τρόποι διαχείρισης συγκρούσεων επιθετικής συμπεριφοράς και αδιαφορίας από μέλη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και διαδικασίες επίλυσης τους

Η διαχείριση συγκρούσεων επιθετικής συμπεριφοράς και αδιαφορίας εντός των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση ενός υγιούς και παραγωγικού εργασιακού περιβάλλοντος. Ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές για τη διαχείριση και…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Δημιουργία του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας

Μετά από προεργασία άνω του ενός έτους και παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις εκφρασμένες επιθυμίες και ανάγκες Φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας όπως αποτυπώθηκαν σε 2 ανεξάρτητες έρευνες, Αρμοδίων…

Η Συνεργασία του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας με τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μπορεί να φέρει πολλά οφέλη για όλους

Με ποιους τρόπους και δράσεις ανάμεσα στο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μπορεί να ωφελήσει την οικονομία και την ένταξη ευάλωτων ομάδων ; Το…

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και η δημιουργία ΚοινΣΕπ είναι  η λύση για την ανάκαμψη της οικονομίας και της ένταξης ευάλωτων ομάδων στην εργασία και την οικονομία

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και η δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων μπορούν ασφαλώς να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας και την ένταξη των ευάλωτων ομάδων. Αν και δεν…

Πως μπορώ να εντοπίσω στην περιοχή μου σε ποιο τομέα θα ενεργοποιηθεί η Κοινωνική μου Συνεταιριστική Επιχείρηση;

Ο καθορισμός του τομέα για την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρησή σας απαιτεί προσεκτική εξέταση διαφόρων παραγόντων. Ακολουθούν ορισμένα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τον κατάλληλο…

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μια Ιδέα που Δεν Είναι Όμηρος Κανενός Κόμματος, αλλά Βασίζεται Μόνο στις Δυνάμεις της

Η οικονομία αποτελεί έναν θεμελιώδη πυλώνα της κοινωνίας μας, και η συζήτηση γύρω από το ποιο σύστημα οικονομίας είναι το καλύτερο διαρκεί εδώ και δεκαετίες. Μία έννοια που έχει επικρατήσει…

Τα προτερήματα από την δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης αντί μιας άλλης μορφής και τα ωφελήματα στην τοπική κοινωνία

Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλες μορφές επιχείρησης. Ακολουθούν ορισμένα βασικά πλεονεκτήματα και οφέλη για την τοπική κοινωνία: Κοινωνικός αντίκτυπος: Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί…

Ανοικτή Πρόσκληση για συνεργασία προς τις Τοπικές Ενώσεις Φορέων ΚΑλΟ για την επίλυση μακροχρόνιων προβλημάτων στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας

Ανοικτή πρόσκληση συνεργασίας του μόνου επίσημου κεντρικού θεσμικού οργάνου του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας προς τις τοπικές Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα για την προσπάθεια επίλυσης…

Ηθική χρηματοδότηση σε φορείς Κοινωνικής  και Αλληλέγγυας Οικονομίας και εφαρμογές που ανοίγουν το δρόμο της βιωσιμότητας

Η ηθική χρηματοδότηση αναφέρεται στην πρακτική της ευθυγράμμισης των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων με ηθικές και βιώσιμες αρχές. Περιλαμβάνει επενδύσεις ή παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με τρόπο που προάγει την κοινωνική και περιβαλλοντική…

Συμβουλές και προτάσεις για την διαχείριση των Εσόδων και Εξόδων μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Η διαχείριση των οικονομικών εσόδων και εξόδων μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και αποτελεσματικές στρατηγικές. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές και προτάσεις που θα σας βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία:…

Ποιος έχει δικαίωμα στην διαχείριση λειτουργίας των Φορέων ΚΑλΟ και σε άλλα οργανωτικά θέματα;

Ποιος έχει δικαίωμα στην διαχείριση λειτουργίας των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα και μπορεί το κράτος να επεμβαίνει στα εσωτερικά θέματα οργάνωσης Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας; Στην…

Εδώ και λίγες ώρες το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας είναι πραγματικότητα.

Αυτά είναι σπουδαία νέα! Καθώς εδώ και λίγες ώρες ολοκληρώθηκαν οι Νομικές Διαδικασίες για την ίδρυση του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας παρά την λυσσώδη προσπάθεια άσχετων Μετακλητών Υπαλλήλων…

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να βοηθήσει και πως στην ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα;

Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) σίγουρα μπορεί να παίξει ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα. Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (Κ.Αλ.Ο.) περιλαμβάνει διάφορες πρωτοβουλίες και οργανισμούς…

Εγκυκλοπαίδεια της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας – Μοναδικό Έργο 508 σελίδων στα Ελληνικά από το UNTFSSE

Προκειμένου να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα σε ένα πλαίσιο κρίσης, πρέπει να επιταχύνουμε απόλυτα την αλλαγή προς την οικονομία του αύριο: δίκαιη και βιώσιμη για να ανταποκριθούμε στις τρέχουσες και μελλοντικές…

Συμβουλές για έντιμη προσφορά εργασίας κατά την λειτουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Η λειτουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης περιλαμβάνει δέσμευση τόσο για την κοινωνική αποστολή όσο και για τους επιχειρηματικούς στόχους του οργανισμού. Όταν κάνετε μια ειλικρινή προσφορά εργασίας στους υπαλλήλους, είναι…

Ένα έτος της Ευρομάδας Κοινωνικής Οικονομίας, δέκα χρόνια της Κοινωνικής Οικονομίας Ευρώπης

Στις 7 Δεκεμβρίου 2022 , το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φιλοξένησε μια εκδήλωση για τον εορτασμό του ενός έτους του Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία και των δέκα ετών Κοινωνικής Οικονομίας…

Τρόποι αντίδρασης των ΚοινΣΕπ απέναντι στο κράτος όταν αυτό είναι εχθρικό στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν να αντιδράσουν με διάφορους τρόπους όταν το κράτος είναι εχθρικό προς την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Εδώ είναι μερικοί πιθανοί τρόποι: Λόμπι: Οι κοινωνικές συνεταιριστικές…

Αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την λειτουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και διαδικασίες επίλυσης εσωτερικών συγκρούσεων ανάμεσα σε μέλη

Η διαχείριση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης μπορεί να συνοδεύεται από προκλήσεις και προβλήματα, ειδικά όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση εσωτερικών συγκρούσεων μεταξύ των μελών. Ακολουθούν ορισμένα βήματα που μπορείτε να…

Δημιουργία εργαλείου μέτρησης Κοινωνικού Αντίκτυπού και διαδικασίες και τρόποι Πιστοποίησης

Η δημιουργία ενός εργαλείου μέτρησης κοινωνικού αντίκτυπου και των διαδικασιών και μεθόδων πιστοποίησης μπορεί να είναι μια περίπλοκη διαδικασία, αλλά υπάρχουν ορισμένα γενικά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να…