Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση: 80 % σε Κοινωνικές Επιχειρησεις


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Εάν σας ενδιαφέρει πιθανή σας ένταξη στην χρηματοδότηση αυτή στείλτε μας μήνυμα από την φόρμα επικοινωνίας και ένας συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VP/2016/007

Δράσεις για την τόνωση της ζήτησης και της προσφοράς στη χρηματοπιστωτική αγορά για τις κοινωνικές επιχειρήσεις

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση: 80 %

Επιλέξιμοι φορείς: δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς οποιουδήποτε τύπου και Κοιν.Σ.Επ

Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας αγοράς κοινωνικής χρηματοδότησης επιτρέποντας σε περισσότερες κοινωνικές επιχειρήσεις να αναλάβουν ανταποδοτική χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση του καινοτόμου επιχειρηματικού τους μοντέλου.

Ενδεικτική χρηματοδότηση ανά δράση/ σκέλος:

Δράση 1: Θεμελίωση συνεργασιών κοινωνικής χρηματοδότησης (85.000€)

Δράση 2: Θεμελίωση μέσων και μηχανισμών για κοινωνική χρηματοδότηση (130.000€)

Δράση 3: Διευκόλυνση υβριδικής χρηματοδότησης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις (130.000€)

Δράση 4: Ανάπτυξη υποστήριξης για την επενδυτική ετοιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων (100.000€)

Δράση 5: Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την ενίσχυση της ικανότητας υποστήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων (150.000€)

Για τις δράσεις 1,2 και 3 απαιτούνται τουλάχιστον 3 εταίροι.

Για τη Δράση 1 ο αιτών ή ένας από τους συν-αιτούντες πρέπει να είναι (εν δυνάμει) επενδυτής .

Για τη δράση 2, 3 ο αιτών ή ένας από τους συν-αιτούντες πρέπει να είναι ιδιωτικός ή δημόσιος επενδυτής .

Για τη δράση 4 επιθυμητός είναι ένας εν δυνάμει επενδυτής στο εταιρικό σχήμα.

Για τη Δράση 5 απαραίτητη είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 5 εταίρων από 5 χώρες της Ε.Ε.

[bestwebsoft_contact_form]