Google – Παγκόσμιο προγράμματα ανακούφισης για Ενημερωτικούς Φορείς


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Global relief programs for news organizations {ακολουθεί Ελληνική Μετάφραση}  As the world searches for information, news organizations are working tirelessly to keep their communities informed. To support this vital work, we’re launching global relief programs that will deliver financial assistance to newsrooms in this critical time. {είσοδος εδώ}

Journalism Emergency Relief Fund

We launched a Journalism Emergency Relief Fund to support small and medium-sized news organizations producing original journalism for local communities around the world in the face of the COVID-19 pandemic.

The funding will vary depending on organization size and region. For a full list of eligibility requirements, please visit our website.

Applications are open until April 29th, 2020 at 11:59 p.m. Pacific Time. This window may be extended or shortened at Google’s discretion. We encourage you to submit your application as soon as possible; we will process them on a rolling basis.

If you require assistance to complete the application form or have any other questions, please email jerfund@google.com.

Supporting the advertising business of our news partners

Many news publishers around the world use Google Ad Manager to support their digital businesses with advertising. We’re providing financial support to those news organizations producing original journalism during this time by waiving ad serving fees on Ad Manager. For full details, please visit our blog.

Google reserves the right to cap any funding amounts at a company/publishing group level in the interest of assuring the emergency funding is disbursed as widely as possible.

Today’s news builds on other efforts we’ve made to support the industry and connect people to quality information at this time of need. We’re providing $6.5 million in funding to fact-checkers and nonprofits fighting misinformation around the world, and updating our products to help people stay informed on the latest news. For more updates, follow along on our blog and social.

—————————

Παγκόσμιο προγράμματα ανακούφισης για οργανισμούς ειδήσεων

Καθώς ο κόσμος αναζητά πληροφορίες, οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί εργάζονται ακούραστα για να ενημερώνουν τις κοινότητές τους. Για να υποστηρίξουμε αυτό το ζωτικό έργο, ξεκινάμε παγκόσμια προγράμματα ανακούφισης που θα παρέχουν οικονομική βοήθεια σε ειδησεογραφικές αίθουσες σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή. {είσοδος εδώ}

Ταμείο έκτακτης ανάγκης δημοσιογραφίας

Ξεκινήσαμε ένα Ταμείο Ανακούφισης Έκτακτης Ανάγκης για να υποστηρίξουμε μικρούς και μεσαίους ειδησεογραφικούς οργανισμούς που παράγουν πρωτότυπη δημοσιογραφία για τοπικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο ενόψει της πανδημίας COVID-19.

Η χρηματοδότηση θα ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και την περιοχή του οργανισμού. Για μια πλήρη λίστα απαιτήσεων επιλεξιμότητας, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.

Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές έως τις A pr il 2 9t h, 2 0 20 at 1 1: 5 9 p .m. Ωρα Ειρηνικού. Αυτό το παράθυρο μπορεί να επεκταθεί ή να μειωθεί κατά την κρίση της Google. Σας ενθαρρύνουμε να υποβάλετε την αίτησή σας το συντομότερο δυνατό. θα τα επεξεργαστούμε σε κυλιόμενη βάση.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να συμπληρώσετε τη φόρμα αίτησης ή έχετε άλλες ερωτήσεις, στείλτε email στο jerfund@google.com.

Υποστήριξη της διαφημιστικής επιχείρησης των συνεργατών ειδήσεων

Πολλοί εκδότες ειδήσεων σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το Google Ad Manager για να υποστηρίξουν τις ψηφιακές επιχειρήσεις τους με διαφημίσεις. Παρέχουμε οικονομική υποστήριξη σε αυτούς τους ειδησεογραφικούς οργανισμούς που παράγουν αυθεντική δημοσιογραφία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παραιτώντας τα τέλη προβολής διαφημίσεων στο Ad Manager Για πλήρεις λεπτομέρειες, επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας.

Η Google διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τυχόν ποσά χρηματοδότησης σε επίπεδο εταιρείας / εκδοτικού ομίλου, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης εκταμιεύεται όσο το δυνατόν ευρύτερα.

Τα σημερινά νέα βασίζονται σε άλλες προσπάθειες που έχουμε κάνει για να υποστηρίξουμε τη βιομηχανία και να συνδέσουμε τους ανθρώπους με ποιοτικές πληροφορίες αυτήν τη στιγμή της ανάγκης. Παρέχουμε χρηματοδότηση ύψους 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων σε ελεγκτές γεγονότων και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που καταπολεμούν την παραπληροφόρηση σε όλο τον κόσμο και ενημερώνουμε τα προϊόντα μας για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ενημερώνονται σχετικά με τα τελευταία νέα. Για περισσότερες ενημερώσεις, ακολουθήστε το ιστολόγιο και τα κοινωνικά μας.