Nεες δρασεις απο το δικτυο των συνεταιριστικων επιχειρησεων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το Δίκτυο Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων «ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ» με σταθερή προσήλωση στις αξίες και τις αρχές της Κοινωνικής Οικονομίας που στόχο έχουν την καταπολέμηση της ανεργίας μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων συνεργάζεται συστηματικά τόσο με τους φορείς της Ελληνικής Πολιτείας όσο και με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τεκμηριώνοντας προτάσεις και μέτρα που μπορούν να συμβάλλουν στον Πανευρωπαϊκό διακύβευμα καταπολέμησης της ανεργίας.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη της κοινωνικής οικονομίας επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να ακολουθήσει ένα οικονομικό μοντέλο που λειτουργεί εδώ και χρόνια με μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό.

Τη βασική ίσως ελπίδα ανάπτυξης και ανάκαμψης της οικονομίας.

Οι απογοητευτικοί δείκτες ανεργίας για τη χώρα μας σύμφωνα με έρευνα της Eurostat με συνολικό ποσοστό 26,9% και 58,7% για τους νέους κάτω των 25 ετών μας κατατάσσουν στην πρώτη θέση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, σε πλήρη αντίθεση με χώρες που απολαμβάνουν τα οφέλη της Κοινωνικής Οικονομίας εδώ και χρόνια.

Απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ως μόνο μέτρο ανάπτυξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, ειδικά στις ηλικίες 15-24 και 25-35.

Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση σχεδιάζει και καταρτίζει ένα διετές Σχέδιο Δράσης Action Plan, για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του ήδη υπάρχοντος προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013 και την καλύτερη αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «εγγύηση για τους νέους».

Συνολικά οι νέες δράσεις που προωθούνται είναι:

ΔΡΑΣΗ 1 – αφορά νέες θέσεις απασχόλησης μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας που απευθύνονται σε ΟΤΑ και φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (νοσοκομεία, σχολεία) για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και υπηρεσιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
ΔΡΑΣΗ 2 – Θεσμικές παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά εργασίας των νέων 16-24 ετών για τη διασφάλιση της πρώτης επαγγελματικής τους εμπειρίας. (Youth Guarantee) με αξιοποίηση των πόρων του αντίστοιχου προγράμματος της Ε.Ε. από 1-1-2014.
ΔΡΑΣΗ 3 – Επιδότηση της απασχόλησης ανέργων νέων έως και 29 ετών στον ιδιωτικό τομέα με ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνικών δεξιοτήτων με απόκτηση εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης (Youth Guarantee).
ΔΡΑΣΗ 4 – Δημιουργία 20.000 νέων θέσεων απασχόλησης για άνεργους Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έως 35 ετών.
ΔΡΑΣΗ 5 – Δημιουργία του μεικτού σχήματος (dual system) σύμφωνα με το οποίο μέσω ενός «σύμφωνου συνεργασίας» των φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης της χώρας με τον ιδιωτικό τομέα, θα παγιωθεί και επεκταθεί ο θεσμός της μαθητείας για όλους τους εκπαιδευόμενους.
ΔΡΑΣΗ 6 – Προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας, ενός θεσμού που ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία στην Ευρώπη με 11 εκατ. απασχολούμενους και που δημιουργεί τοπική ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας καθώς και νέες μορφές επιχειρηματικότητας.

Τα προγράμματα που είναι σε ισχύ και υλοποιούνται από το υπουργείο Εργασίας είναι:

* Πρόγραμμα πρώτης ένταξης νέων 24-26 ετών Μαθητείας Τεχνικής εκπαίδευσης από τον ΟΑΕΔ.

* Πρόγραμμα για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο οποίο ήδη εντάχθηκαν 7.200 νέοι στον ιδιωτικό τομέα.

* Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους μέχρι 29 ετών. Ωφελούμενοι: 45.000 από τους οποίους. 10.000 στον τουρισμό. Προϋπολογισμός: 127.000.000 ευρώ.

* Σχέδια Δράσης Κοινωνικών Δομών ʼμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας -βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Μ 1.175 εργαζόμενους έως 30 ετών Προϋπολογισμός: 39.310.700 ευρώ.

* Η δράση καινοτομική επιχειρηματικότητα των νέων, που αφορά 7.000 άμεσα ωφελούμενους ανέργους και έχει προϋπολογισμό 91 εκ. ευρώ είναι στο τελικό στάδιο για υλοποίηση.

Το Δίκτυο ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ ως ενεργός φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας στη χώρα μας θα συνεχίσει την προσπάθεια διάχυσης της πληροφορίας για τα προγράμματα απασχόλησης που αναπτύσσονται ώστε οι άνεργοι του νησιού μας να γνωρίζουν έγκαιρα όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν ώστε να μπορούν να επιλέγουν αυτό που θεωρούν καλύτερο για τους ίδιους και την επαγγελματική τους εξέλιξη.