Tρεις μέθοδοι αποτίμησης επιχειρήσεων και αύξηση τιμής μετοχής των


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ποια είναι η αξία της επιχείρησής σας; Δεν υπάρχει απλή απάντηση σε αυτή την ερώτηση, ωστόσο υπάρχουν πολλοί σημαντικοί λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται μια τέτοια εκτίμηση κατά διαστήματα.

Για παράδειγμα, η επιχείρηση ίσως χρειαστεί να μεταβιβαστεί ή να απαιτείται χρηματοδότηση για επέκταση ή να εισέλθουν νέοι μέτοχοι. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πιθανοί επενδυτές ή οι χρηματοδότες ή οι τράπεζες θα θέλουν να έχουν μια σαφή εικόνα της εγγενούς αξίας της επιχείρησης.

Όποια και αν είναι η αιτία για την αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης, η όποια αξία έχει εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Για να διασφαλιστεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία της αξιολογούνται επαρκώς, θα πρέπει πραγματικά να γίνει μια επαγγελματική καθ’ όλα αξιολόγηση. Οι ιδιοκτήτες δεν πρέπει ποτέ να κάνουν δική τους αποτίμηση.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι αποτίμησης μια επιχείρησης. Παραθέτουμε πιο κάτω τις τρεις βασικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται συνήθως:

Μέθοδος που βασίζεται σε στοιχεία ενεργητικού

Η βασισμένη σε στοιχεία ενεργητικού προσέγγιση της αποτίμησης συγκεντρώνει τις επενδύσεις μιας επιχείρησης. Αυτή η επιλογή είναι η καλύτερη για τους ιδιοκτήτες που αντιμετωπίζουν την επιχείρησή τους ως επένδυση και όχι ως σημαντική πηγή εισοδήματος. Είναι μια απλή προσέγγιση και ακολουθεί τον απλό κανόνα πως «μια εταιρεία αξίζει το άθροισμα των στοιχείων του ενεργητικού της».

Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων βάσει περιουσιακών στοιχείων μπορούν να γίνουν με δύο τρόπους, ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα ή στην βάση της εκκαθάρισης της.

Η προσέγγιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας αφαιρεί την αξία των υποχρεώσεων μιας επιχείρησης από την καθαρή αξία του ισολογισμού της.

Στην προσέγγιση εκκαθάρισης, η μέθοδος ρευστοποίησης καθορίζει τα μετρητά που μπορεί να εισπραχθούν μετά την πώληση όλων των στοιχείων του ενεργητικού και την αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεων.

Μέθοδος αξίας κερδών

Η μέθοδος της αξίας κέρδους βασίζεται στην ιδέα ότι η πραγματική αξία μιας επιχείρησης έγκειται αποκλειστικά στην ικανότητά της να δημιουργεί πλούτο στο μέλλον. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος αξίας των κερδών για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων είναι η κεφαλαιοποίηση εσόδων του πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν.

Με αυτήν τη μέθοδο, ο εκτιμητής καθορίζει ένα αναμενόμενο επίπεδο μελλοντικών ταμειακών ροών για την επιχείρηση χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των προηγούμενων κερδών της εταιρείας. Αφού τα εξομαλύνει από μη συνηθισμένα έξοδα ή ασυνήθιστα έσοδα, τότε πολλαπλασιάζει την αναμενόμενη ταμειακή ροή με έναν συντελεστή κεφαλαιοποίησης.

Μια παραλλαγή της μεθόδου αυτής είναι το προεξοφλημένο μελλοντικό κέρδος. Αντί του μέσου κέρδους του παρελθόντος, ο εκτιμητής χρησιμοποιεί την μέση τιμή της τάσης των προβλεπόμενων μελλοντικών κερδών και το διαιρεί με τον συντελεστή κεφαλαιοποίησης.

Μέθοδος αγοραίας αξίας

Η μέθοδος της αγοραίας αξίας καθιερώνει την αξία μιας επιχείρησης συγκρίνοντάς την με άλλες παρόμοιες εταιρείες του ίδιου κλάδου που έχουν μεταβιβαστεί πρόσφατα. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται μόνο αν υπάρχει ένας σοβαρός αριθμός παρόμοιων επιχειρήσεων για σύγκριση.

Η μέθοδος της αγοραίας αξίας είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τις μικρές επιχειρήσεις, διότι συνηθέστατα δεν υπάρχουν δημοσιοποιημένες πληροφορίες σχετικά με μεταβιβάσεις συναφών επιχειρήσεων.

Η πιο δημοφιλής μέθοδος αποτίμησης των επιχειρήσεων για τις περισσότερες επιχειρήσεις είναι η μέθοδος της αξίας των κερδών.

Εντούτοις, ένας συνδυασμός μεθόδων αποτίμησης των επιχειρήσεων είναι ο πιο σωστός τρόπος για την καλύτερη προσέγγιση του προσδιορισμού της αξίας μιας επιχείρησης.

Πολύ συχνά, οι επιχειρηματίες και οι διευθύνοντες τις επιχειρήσεις δεν σκέφτονται να εκτιμούν την επιχείρηση τους παρά μόνο όταν έρθει η ώρα που αυτό γίνει απαραίτητο (πχ ενόψει μεταβίβασης ή εισόδου νέων επενδυτών). Τότε όμως τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά.

του Γιάννη Κλεώπα
Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου, Kleopas Alliott S.A.
πηγή: epixeiro.gr