Προετοιμασία και σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου μιας ΚοινΣΕπ για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Η προετοιμασία και η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου για μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι ένα κρίσιμο βήμα για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης και τη διασφάλιση της επιτυχίας του εγχειρήματός σας.…

Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία που έχει τις ρίζες της σε ποιους απευθύνεται και ποιο το όφελος από την εφαρμογή της

Ο όρος «κοινωνική οικονομία» αναφέρεται σε μια σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων και οργανισμών που δίνουν προτεραιότητα στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους παράλληλα με τους οικονομικούς.  Περιλαμβάνει ένα ποικίλο σύνολο επιχειρήσεων και…

Δικτύωση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη κοινών δράσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα από ευάλωτες ομάδες

Η δικτύωση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη κοινών δράσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα από ευάλωτες ομάδες είναι μια ισχυρή στρατηγική για την αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών…

Προτάσεις για δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη δράσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας μέσα από την δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό μέσο για την ανάπτυξη δράσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Παρακάτω παρουσιάζονται ολοκληρωμένες και πλήρεις προτάσεις για τη δημιουργία…

Λύσεις Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Μεταναστών & Προσφύγων Προτάσεις Υποδείξεις και Συμβουλές για την υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Η χρηματοδότηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών μεταναστών και προσφύγων είναι ένας σημαντικός τομέας που απαιτεί προσεκτική σχεδίαση και εφαρμογή. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε…

Ευκαιρίες στο πεδίο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για ευάλωτες ομάδες. Ερωτήσεις για προβληματισμό. Έναρξη της σύνθεσης της εικονικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση για ευάλωτες ομάδες. Μύθοι και πραγματικότητες.

Το πεδίο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας προσφέρει πολλές ευκαιρίες για την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων και τη δημιουργία επιχειρήσεων που λειτουργούν με βάση την αλληλεγγύη και την κοινωνική ευαισθησία. Αναλύοντας…

Κατανόηση της Κοινωνικής και Πράσινης Επιχειρηματικότητας

Η κοινωνική και η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι δύο ξεχωριστές αλλά αλληλένδετες προσεγγίσεις για τις επιχειρήσεις που δίνουν προτεραιότητα στις θετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις παράλληλα με την οικονομική βιωσιμότητα.  Αυτές…

Οδηγός Εφαρμογής Πράσινης και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων κοινωνικής και πράσινης επιχειρηματικότητας απαιτούν μια καλά μελετημένη στρατηγική και μια σειρά εργαλείων και δεξιοτήτων.  Παρακάτω ακολουθεί ένας αναλυτικός οδηγός για τον σχεδιασμό και…

Ευκαιρίες στο πεδίο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για ευάλωτες ομάδες μέσα από την Δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ

Οι ευκαιρίες στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για τις ευάλωτες ομάδες μέσω της δημιουργίας μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης είναι τεράστιες και μπορούν να επιφέρουν θετικές κοινωνικοοικονομικές αλλαγές. Η…

Βασικές αρχές συνεργατισμού δίκαιης και αλληλέγγυας εργασίας μεσα από την δημιουργια μιας ΚοινΣΕπ

Η συνεργασία, η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη είναι θεμελιώδεις αρχές στη δημιουργία και λειτουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Αυτές οι αρχές καθοδηγούν τη δομή, τη λήψη αποφάσεων και τη συνολική φιλοσοφία…

Αναλυτικές προτάσεις με παραδείγματα και εφαρμογές για ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε απομακρυσμένες περιοχές μέσα από την Δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ

I. Σύνοψη: Προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε απομακρυσμένες περιοχές. Ενισχύοντας την τοπική καινοτομία, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή της κοινότητας και παρέχοντας…

Γιατί να διαλέξει κάποιος την Δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ και όχι κάποια άλλη εταιρική μορφή;

Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης μπορεί να είναι μια ελκυστική επιλογή για άτομα και ομάδες που έχουν ισχυρή δέσμευση τόσο για την οικονομική βιωσιμότητα όσο και για τον κοινωνικό…

Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και τοπική περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Δυνατότητες, ευκαιρίες και εργαλεία.

Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία είναι μια ολιστική προσέγγιση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που δίνει προτεραιότητα στους ανθρώπους και τον πλανήτη έναντι του κέρδους. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών, οργανώσεων…

Με ποιο τρόπο μέσω Προσωπικής Συνέντευξης και με ποιες ερωτήσεις μπορούμε να διακρίνουμε αν ένα υποψήφιο Μέλος είναι κατάλληλο να ενταχθεί σε μια ΚοινΣΕπ;

Η διεξαγωγή προσωπικής συνέντευξης για την αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός υποψήφιου μέλους για μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση περιλαμβάνει μια ενδελεχή αξιολόγηση των δεξιοτήτων, των αξιών, των κινήτρων και της ευθυγράμμισης…

Μικρά Μυστικά και Συμβουλές για μια Επιτυχημένη Δημιουργία Διαχείριση και Λειτουργία μιας ΚοινΣΕπ

Η δημιουργία, η διαχείριση και η λειτουργία μιας επιτυχημένης κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης περιλαμβάνει ένα μείγμα επιχειρηματικής οξυδέρκειας, κοινωνικής ευθύνης και αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας. Ακολουθούν μερικά λεπτομερή μυστικά και συμβουλές που θα…

Κοινωνική Οικονομία Ιστορία Προέλευση Εφαρμογη Αποτελέσματα και ποιες Λύσεις προσφέρει;

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, είναι ένα κοινωνικο-οικονομικό σύστημα που δίνει έμφαση στην ανθρώπινη ευημερία, την κοινωνική συνοχή και τη βιωσιμότητα έναντι καθαρά κερδοσκοπικών στόχων. Περιλαμβάνει ένα ποικίλο σύνολο οργανισμών…

Ο Κοινοτισμός ως πηγή έμπνευσης μιας νέας οικονομίας και η Εφαρμογή του.

Ο κοινοτισμός είναι μια κοινωνικοπολιτική φιλοσοφία που τονίζει τη σημασία της κοινότητας και του κοινού καλού ως θεμελιώδους σημασίας για την οργάνωση της κοινωνίας. Επιδιώκει να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ των…

Συμβουλές για την προστασία των εργαζομένων μιας ΚοινΣΕπ όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ακραίες

Η ασφάλεια στην εργασία είναι υψίστης σημασίας, ειδικά όταν οι εργαζόμενοι εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες και ακραίες θερμοκρασίες. Ως μέλη μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, είναι ζωτικής σημασίας να δώσετε προτεραιότητα στην…

Προτάσεις και Δράσεις Εξωστρέφειας μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση μπορεί να παρουσιάσει δράσεις εξωστρέφειας με διάφορους τρόπους. Η εξωστρέφεια, ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, χαρακτηρίζεται από εξωστρεφή, ενεργητική και κοινωνική συμπεριφορά.  Όταν εφαρμόζεται σε μια συνεταιριστική επιχείρηση,…

Προτάσεις για τον σχεδιασμό ενός εθνικού σχεδίου στήριξης των φορέων Κοινωνικής Οικονομίας

Εισαγωγή: Το Εθνικό Σχέδιο Στήριξης Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας στοχεύει στην προώθηση και ενίσχυση του τομέα της κοινωνικής οικονομίας σε όλη τη χώρα. Οι φορείς κοινωνικής οικονομίας περιλαμβάνουν συνεταιρισμούς, αλληλασφαλιστικές εταιρείες, μη…

Η κατανόηση των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών και η αξιολόγηση του πιθανού αντίκτυπου των αποφάσεων που λαμβάνονται σε μια ΚοινΣΕπ

Η κατανόηση των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών και η αξιολόγηση του πιθανού αντίκτυπου των αποφάσεων που λαμβάνονται σε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση. …

Συμβουλές για την σωστή διοίκηση μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και διαδικασίες λογοδοσίας για τα πεπραγμένα

Η αποτελεσματική διαχείριση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης απαιτεί έναν συνδυασμό ισχυρής ηγεσίας, σαφούς επικοινωνίας και ισχυρών διαδικασιών λογοδοσίας.  Ακολουθούν λεπτομερείς συμβουλές σχετικά με τη σωστή διαχείριση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης…

Αναλυτικές προτάσεις και ιδέες για την προώθηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην κοινωνία

Η προώθηση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην κοινωνία μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της οικονομικής ανάπτυξης και της ενδυνάμωσης της κοινότητας.  Ακολουθούν ορισμένες…

Προτάσεις για την βελτίωση του νόμου 4430/16 περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Αυτές οι προτάσεις αποσκοπούν στην προώθηση της ανάπτυξης και της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών, στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στην ενίσχυση του συνολικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της…

Η Κοινωνική Οικονομία και η δημιουργία ΚοινΣΕπ είναι η μόνη λύση για την οικονομική ανάπτυξη και ένταξη στην κοινωνία και την εργασία ατόμων από ευάλωτες ομάδες

Η κοινωνική οικονομία και η δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων προσφέρουν μια σειρά από οφέλη και μπορούν να θεωρηθούν ως αποτελεσματική λύση για την οικονομική ανάπτυξη και ένταξη ατόμων από ευάλωτες…

Κοινωνική Οικονομία και Τοπική Αυτοδιοίκηση προτάσεις για μια συνεργασία στην τοπική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορες προτάσεις για συνεργασία μεταξύ της κοινωνικής οικονομίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών εγχειρημάτων.  Αυτές οι πρωτοβουλίες…

Προτασεις και τρόποι για την διαμόρφωση Συνεταιριστικής Συνείδησης.

Η διαμόρφωση μιας συνεργατικής συνείδησης, επίσης γνωστής ως συλλογική συνείδηση, είναι ένα σύνθετο και απαιτητικό έργο. Περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας κοινής συνειδητοποίησης, κατανόησης και διαδικασίας λήψης αποφάσεων μεταξύ ατόμων ή ομάδων. …

Κυκλική Οικονομία και τοπικές προκλήσεις

Η Κυκλική Οικονομία και τοπικές προκλήσεις αναφέρεται σε μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση και εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο. Η έννοια της κυκλικής οικονομίας περιστρέφεται…

Τι είναι τα προγράμματα Erasmus και πως μπορεί να τα αξιοποιήσει μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση;

Τα προγράμματα Erasmus είναι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύουν στην προώθηση της διεθνούς κινητικότητας και συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Το πιο γνωστό πρόγραμμα Erasmus είναι το…

Τρόποι διαχείρισης συγκρούσεων επιθετικής συμπεριφοράς και αδιαφορίας από μέλη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και διαδικασίες επίλυσης τους

Η διαχείριση συγκρούσεων επιθετικής συμπεριφοράς και αδιαφορίας εντός των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση ενός υγιούς και παραγωγικού εργασιακού περιβάλλοντος. Ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές για τη διαχείριση και…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Δημιουργία του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας

Μετά από προεργασία άνω του ενός έτους και παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις εκφρασμένες επιθυμίες και ανάγκες Φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας όπως αποτυπώθηκαν σε 2 ανεξάρτητες έρευνες, Αρμοδίων…

Η Συνεργασία του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας με τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μπορεί να φέρει πολλά οφέλη για όλους

Με ποιους τρόπους και δράσεις ανάμεσα στο Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις μπορεί να ωφελήσει την οικονομία και την ένταξη ευάλωτων ομάδων ; Το…

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και η δημιουργία ΚοινΣΕπ είναι η λύση για την ανάκαμψη της οικονομίας και της ένταξης ευάλωτων ομάδων στην εργασία και την οικονομία

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και η δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων μπορούν ασφαλώς να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας και την ένταξη των ευάλωτων ομάδων. Αν και δεν…

Πως μπορώ να εντοπίσω στην περιοχή μου σε ποιο τομέα θα ενεργοποιηθεί η Κοινωνική μου Συνεταιριστική Επιχείρηση;

Ο καθορισμός του τομέα για την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρησή σας απαιτεί προσεκτική εξέταση διαφόρων παραγόντων. Ακολουθούν ορισμένα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τον κατάλληλο…

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Μια Ιδέα που Δεν Είναι Όμηρος Κανενός Κόμματος, αλλά Βασίζεται Μόνο στις Δυνάμεις της

Η οικονομία αποτελεί έναν θεμελιώδη πυλώνα της κοινωνίας μας, και η συζήτηση γύρω από το ποιο σύστημα οικονομίας είναι το καλύτερο διαρκεί εδώ και δεκαετίες. Μία έννοια που έχει επικρατήσει…