Αποκάλυψη της εκμετάλλευσης: Εκθέτοντας άτομα που εκμεταλλεύονται την κοινωνική οικονομία ….

Η κοινωνική οικονομία και οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις αποσκοπούν στην προώθηση της κοινοτικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και των βιώσιμων οικονομικών πρακτικών. Ωστόσο, ορισμένα άτομα εκμεταλλεύονται αυτές τις δομές για προσωπικό…