Μία θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης της Οριζόντιας Πράξης «Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των…

Τίτλος θέσης: Σύμβουλος Επιχειρήσεων για την στελέχωση Θυρίδας Υποστήριξης Ατομικών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων Κωδικός θέσης: Ath-bp-062013 Περιγραφή θέσης Η θέση αφορά σε συνεργασία ορισμένου χρόνου…