Πλήρη ανάλυση και τι προσφέρει μια SWOT για ΚοινΣΕπ στις υπηρεσίες Υγείας

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού που χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς για την αξιολόγηση και αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού τους περιβάλλοντος. Το ακρωνύμιο “SWOT” σημαίνει Δυνάμεις, Αδυναμίες, Ευκαιρίες…