Ανάλυση της σύστασης του Συμβουλίου για την ανάπτυξη συνθηκών πλαισίου κοινωνικής οικονομίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για την ανάπτυξη των συνθηκών πλαισίου κοινωνικής οικονομίας που δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή στις 13 Ιουνίου αντιπροσωπεύει ένα άλλο σημαντικό ορόσημο στη διεθνή δυναμική που βιώνει η Κοινωνική Οικονομία (SE) από την έναρξη του σχεδίου δράσης για την κοινωνική οικονομία από την Επιτροπή (Δεκέμβριος 2021). ), τις συστάσεις της ΔΟΕ και του ΟΟΣΑ (Ιούνιος 2022), το Transition Pathway of the Proximity and Social Economy (Νοέμβριος 2022) και το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών (Απρίλιος 2023).

Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες αναγνωρίζουν τον υποστηρικτικό και ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η Κοινωνική Οικονομία για μια δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη καθώς και τη συμβολή της στην εδαφική συνοχή και την τόνωση της κοινωνικής καινοτομίας.

Στο πλαίσιο αυτής της διεθνούς δυναμικής, είναι ζωτικής σημασίας η ΕΕ να δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη βασικών συνθηκών για την προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας μεταξύ των 27 κρατών μελών. Με την παρούσα Λευκή Βίβλο, η Social Economy Europe (SEE) θα ήθελε να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν τη σύσταση και δράττεται της ευκαιρίας να υπογραμμίσει ότι εάν η EPSCO αποφασίσει για το αποτέλεσμα της σύστασης, η ανάπτυξη συνθηκών πλαισίου για τη SE είναι κάτι περισσότερο από την εργασία και την κοινωνική ένταξη, αφορά επίσης την υποστήριξη άλλων πολιτικών της ΕΕ και την εφαρμογή τους, όπως ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, η επιτάχυνση της ψηφιακής και περιβαλλοντικής μετάβασης, η υποστήριξη της βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ (σε επίπεδο ΕΕ, εθνικό και τοπικό), το φύλο Στρατηγική για την ισότητα 2020-2025, Ευρωπαϊκή Στρατηγική Μέριμνας, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ενισχυμένη Εγγύηση για τη Νεολαία, Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου στην Ευρωπαϊκή Ένωση… Πρόκειται επίσης για την ενίσχυση μιας ζωντανής κοινωνίας των πολιτών ένα οικοσύστημα που τρέφει μια πραγματικά δημοκρατική Ευρώπη. Από αυτή την άποψη και επιπλέον, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τις διασυνοριακές δραστηριότητες των ενώσεων αναμένεται να συμπληρώσει αυτήν τη σύσταση του Συμβουλίου.

Η SEE θα ήθελε επίσης να τονίσει την ποικιλομορφία των οικονομικών και νομικών μοντέλων και την ποικιλομορφία της συμμετοχής της SE στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και την προσέγγιση της ένταξης που θεμελιώνει τη μετασχηματιστική δύναμη της Κοινωνικής Οικονομίας. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την αναγνώριση του σημαντικού αντίκτυπου της SE στην οικονομική, βιομηχανική και τοπική ανάπτυξη, κυρίως καθώς η SE συμμετέχει επίσης στην ανάπτυξη θέσεων εργασίας που δεν μπορούν να μετεγκατασταθούν.

Η SEE καλεί το Συμβούλιο EPSCO να υποστηρίξει και να ενισχύσει τις διαστάσεις της επιχειρηματικής και κοινωνικής καινοτομίας της Κοινωνικής Οικονομίας επίσης – μαζί με τη συμβολή του στην κοινωνική ένταξη – στην τελική σύσταση. Μόνο μια τέτοια ανοιχτή και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση μπορεί να συμπεριλάβει τις πολλαπλές διαστάσεις της κοινωνικής οικονομίας που είναι εγκάρσια σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων και σχεδόν όλους τους τομείς πολιτικής. Στην πραγματικότητα, η Κοινωνική Οικονομία δεν είναι «ένας τομέας» αλλά μια οικονομία που βασίζεται σε ισχυρές ανθρωπιστικές αξίες: την υπεροχή των ανθρώπων καθώς και τον κοινωνικό ή/και περιβαλλοντικό σκοπό έναντι του κέρδους. αλληλεγγύη, δημοκρατία, κοινωνική συνοχή ή εδαφική δέσμευση.

Το παρακάτω έγγραφο επισημαίνει ορισμένα σημαντικά στοιχεία και προτείνει ορισμένες βασικές βελτιώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τις διαπραγματεύσεις της σύστασης. Δεδομένου ότι η σύσταση δεν είναι δεσμευτική (παρόλο που στοχεύει να παρακολουθείται μόλις εγκριθεί), είναι σημαντικό να εγκριθεί ομοφωνία για την πιο φιλόδοξη εκδοχή, αυτό σημαίνει συγκεκριμένα υιοθέτηση ισχυρών πολιτικών και νομικών πλαισίων για την ανάπτυξη ακμάζοντος οικοσυστήματος κοινωνικής οικονομίας σε ολόκληρη την ΕΕ, που σχεδιάστηκε από κοινού με φορείς της SE. Στην πραγματικότητα, για να εφαρμοστούν σωστά οι συστάσεις, είναι σημαντικό να οικοδομηθεί μια ισχυρή συνεργασία μεταξύ εκπροσώπων της SE και εθνικών αλλά και τοπικών κυβερνήσεων όπου δεν υπάρχουν και να ενισχυθεί όπου υπάρχουν.

Αυτό που ζητούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί της SE δεν είναι προνόμια, πρόκειται για τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού με τις κύριες επιχειρήσεις, για τη στήριξη μιας οικονομίας που απαντά στις πραγματικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Γιατί μόνο αλλάζοντας τον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις αποτυχίες της σημερινής οικονομίας που μας έφεραν σε μόνιμη και πολλαπλή κρίση. Γιατί ο 21ος αιώνας χρειάζεται μια βιώσιμη οικονομία με επίκεντρο τον άνθρωπο.