Αντιμετώπιση προβλημάτων κατά την λειτουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης και διαδικασίες επίλυσης εσωτερικών συγκρούσεων ανάμεσα σε μέλη


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η διαχείριση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης μπορεί να συνοδεύεται από προκλήσεις και προβλήματα, ειδικά όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση εσωτερικών συγκρούσεων μεταξύ των μελών. Ακολουθούν ορισμένα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να αντιμετωπίσετε αυτά τα ζητήματα:

Καθιέρωση σαφών πολιτικών και διαδικασιών: Η ύπαρξη σαφών πολιτικών και διαδικασιών μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή της εμφάνισης συγκρούσεων αρχικά. Αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να καλύπτουν ζητήματα όπως οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι ευθύνες των μελών και οι διαδικασίες επίλυσης συγκρούσεων.

Ενθάρρυνση της ανοιχτής επικοινωνίας: Η ενθάρρυνση της ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ των μελών είναι απαραίτητη για την αποφυγή κλιμάκωσης των συγκρούσεων. Τα μέλη θα πρέπει να νιώθουν άνετα να εκφράζουν τις ανησυχίες τους και να συζητούν θέματα ανοιχτά και ειλικρινά.

Προσδιορίστε τη βασική αιτία της σύγκρουσης: Όταν προκύπτουν συγκρούσεις, είναι σημαντικό να προσδιορίσετε τη βασική αιτία του προβλήματος. Συχνά, οι συγκρούσεις προέρχονται από διαφορές απόψεων ή παρεξηγήσεις. Εντοπίζοντας τη βασική αιτία, μπορείτε να εργαστείτε για την εύρεση μιας λύσης που αντιμετωπίζει το υποκείμενο ζήτημα.

Σκεφτείτε τη διαμεσολάβηση ή την εξωτερική υποστήριξη: Εάν οι συγκρούσεις δεν μπορούν να επιλυθούν μέσω ανοιχτής επικοινωνίας και εσωτερικών διαδικασιών, εξετάστε το ενδεχόμενο να φέρετε έναν εξωτερικό διαμεσολαβητή ή ομάδα υποστήριξης. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν οι συγκρούσεις είναι συναισθηματικά φορτισμένες ή περιλαμβάνουν βαθιά ριζωμένα ζητήματα.

Αναζητήστε λύσεις που βασίζονται στη συναίνεση: Σε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με συναίνεση όποτε είναι δυνατόν. Αυτό σημαίνει τη συνεργασία για την εύρεση μιας λύσης που να λειτουργεί για όλους, αντί να επιβάλλεται μια απόφαση στα μέλη που μπορεί να μην συμφωνούν με αυτήν.

Τεκμηριώστε τα πάντα: Η τήρηση λεπτομερών αρχείων όλων των διαδικασιών επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή συγκρούσεων στο μέλλον. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο εάν προκύψουν συγκρούσεις, καθώς παρέχει μια σαφή καταγραφή του τι συζητήθηκε και συμφωνήθηκε.

Συνοψίζοντας, η αποτροπή της εμφάνισης συγκρούσεων σε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση απαιτεί σαφείς πολιτικές και διαδικασίες, ανοιχτή επικοινωνία και δέσμευση για εξεύρεση λύσεων που βασίζονται στη συναίνεση. Εάν προκύψουν συγκρούσεις, είναι σημαντικό να προσδιορίσετε τη βασική αιτία, να εξετάσετε τη διαμεσολάβηση ή την εξωτερική υποστήριξη και να τεκμηριώσετε τα πάντα για να αποτρέψετε μελλοντικά προβλήματα.