Αύριο ξεκινούν οι αιτήσεις για δωρεάν επιδότηση έως 50.000 ευρώ – Ποιες επιχειρήσεις και σε Ποιες Περιοχές αφορά


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Αύριο Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ξεκινούν οι αιτήσεις στην πλατφόρμα ependyseis.gr. Για την επιδότηση σε επιχειρήσεις μέσω ΕΣΠΑ. Το ποσό ανά επιχείρηση θα φτάνει τα έως 50.000 ευρώ και θα είναι μη επιστρεπτέο.

Αν θέλετε βοήθεια για την υποβολή αίτησης στην περιοχή σας και εφόσον έχετε ιδρυθεί εντός του 2018 και έχετε έξοδα άνω των 10000 ευρώ αναζητήστε την περιοχή σας από εδώ και στείλτε μας μήνυμα από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος κάθε σχετικής ανάρτησης

Ποιες επιχειρήσεις αφορά – Τι καλύπτει

 • Το πρόγραμμα για την μη επιστρεπτέα επιδότηση αφορά σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 • Με κύριο κριτήριο τις δαπάνες που έχουν δηλώσει για τη χρήση του 2019.
 • Θα καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

 • Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή εκείνες που απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζόμενους.
  Και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
 • Δικαιούχοι είναι μικρές επιχειρήσεις, με λιγότερους από 50 εργαζόμενους. Και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Πως θα υπολογιστούν τα ποσά

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

 • Των αγορών εμπορευμάτων χρήσης.
 • Των αγορών πρώτων υλών και υλικών χρήσης.
 • Του συνόλου των δαπανών για παροχή υπηρεσιών.
 • Του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση.
 • Του συνόλου των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε αγροτικές βιολογικές δραστηριότητες.
 • Διάφορα λειτουργικά έξοδα.

Πρόκειται για το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους στους κωδικούς 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Δικαίωμα λήψης της επιχορήγησης έχουν οι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν και η νομική τους μορφή είναι μία από τις ακόλουθες:

 • Ανώνυμη Εταιρεία.
 • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.
 • Ομόρρυθμη Εταιρεία.
 • Ετερόρρυθμη Εταιρεία.
 • Ι.Κ.Ε.
 • Ατομική Επιχείρηση.
 • Ν.Ε.Π.Α.
 • Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει.
 • Συνεταιρισμός.
 • Δικηγορική Εταιρεία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.
 • Κοινωνία Αστικού Δικαίου.

Μέχρι στιγμή, “τρέχουν” τα προγράμματα ενίσχυσης των περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

Το πρόγραμμα ενέκρινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με το σκεπτικό ότι οι άλλοι μηχανισμοί παροχής ρευστότητας με τραπεζικά δάνεια ή επιστρεπτέα προκαταβολή δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πως θα μοιραστούν τα χρήματα

 • Αττική 200 εκατ. ευρώ.
 • Κεντρική Μακεδονία 150 εκατ. ευρώ.
 • Κρήτη 50 εκατ. ευρώ.
 • Δυτική Ελλάδα 30 εκατ. ευρώ.
 • Πελοπόννησος 30 εκατ. ευρώ.
 • Βόρειο Αιγαίο 25 εκατ. ευρώ.
 • Ιονίων Νήσων 14 εκατ. ευρώ.
 • Στερεά Ελλάδα 10 εκατ. ευρώ.
 • Δυτική Μακεδονία 10 εκατ. ευρώ.

Όρια ενίσχυσης ανά περιφέρεια

 • Από 5.000 έως 50.000 ευρώ, για τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.
 • Από 3.000 έως 40.000 ευρώ, για την Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά.
 • Από 4.000 έως 40.000 ευρώ, για τη Στερεά Ελλάδα.
 • Από 4.000 έως 50.000 ευρώ, για την Πελοπόννησο.