Βέλτιστη οικονομική διαχείριση Εισπράξεων και Πληρωμών κατά την λειτουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση είναι κρίσιμη για την επιτυχία κάθε επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Η βέλτιστη οικονομική διαχείριση των εισπράξεων και πληρωμών κατά τη λειτουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Τήρηση αρχείων: Διατηρήστε ακριβή και ενημερωμένα αρχεία για όλες τις οικονομικές συναλλαγές. Αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση όλων των εισπράξεων και πληρωμών, καθώς και τη διατήρηση αρχείων όλων των εξόδων.

Προϋπολογισμός: Αναπτύξτε έναν προϋπολογισμό που να αντικατοπτρίζει τα αναμενόμενα έσοδα και έξοδα του συνεταιρισμού. Αυτό θα βοηθήσει στην καθοδήγηση της λήψης οικονομικών αποφάσεων και θα διασφαλίσει ότι ο συνεταιρισμός παραμένει οικονομικά σταθερός.

Διαχείριση ταμειακών ροών: Παρακολουθήστε στενά τις ταμειακές ροές για να διασφαλίσετε ότι ο συνεταιρισμός έχει αρκετά μετρητά για να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Αυτό περιλαμβάνει τη διαχείριση συλλογών και πληρωμών για να διασφαλιστεί ότι τα μετρητά είναι διαθέσιμα όταν χρειάζονται.

Όροι πληρωμής: Καθορίστε σαφείς όρους πληρωμής για πελάτες, προμηθευτές και άλλους ενδιαφερόμενους. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό προθεσμιών πληρωμής και όρων πληρωμής.

Τρόποι πληρωμής: Προσφέρετε μια σειρά μεθόδων πληρωμής στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, πιστωτικών καρτών και ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμών. Αυτό θα διευκολύνει τους πελάτες να πληρώσουν, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση των εισπράξεων.

Διαχείριση πιστώσεων: Διαχειριστείτε αποτελεσματικά την πίστωση για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο επισφαλών χρεών. Αυτό περιλαμβάνει την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών πριν από την επέκταση της πίστωσης, τον καθορισμό κατάλληλων πιστωτικών ορίων και την παρακολούθηση των πληρωμών για να διασφαλιστεί ότι οι πελάτες πληρώνουν έγκαιρα.

Επένδυση: Επενδύστε τα πλεονάζοντα κεφάλαια σε επενδύσεις χαμηλού κινδύνου για να κερδίσετε απόδοση στα κεφάλαια του συνεταιρισμού.

Συνολικά, η βέλτιστη οικονομική διαχείριση των εισπράξεων και των πληρωμών περιλαμβάνει τη διατήρηση ακριβών αρχείων, την ανάπτυξη προϋπολογισμού, τη διαχείριση ταμειακών ροών, τη θέσπιση σαφών όρων πληρωμής, την προσφορά μιας σειράς μεθόδων πληρωμής, την αποτελεσματική διαχείριση της πίστωσης και την επένδυση των πλεονασματικών κεφαλαίων με σύνεση. Ακολουθώντας αυτές τις αρχές, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν να διασφαλίσουν ότι παραμένουν οικονομικά σταθερές και επιτυχημένες.