Διαδικασίες και τρόπος επιλογής σωστών συνεργατών για την δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης περιλαμβάνει την εύρεση εταίρων που μοιράζονται ένα κοινό όραμα και αξίες. Οι ακόλουθες διαδικασίες και τρόποι μπορούν να είναι χρήσιμοι για την επιλογή των κατάλληλων εταίρων για τη δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης:

Καθορίστε την αποστολή και το όραμά σας: Το πρώτο βήμα είναι να καθορίσετε την αποστολή και το όραμά σας για την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Αυτό θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε το είδος των συνεργατών που χρειάζεστε για να επιτύχετε τους στόχους σας. Αναζητήστε συνεργάτες που μοιράζονται τις αξίες σας και είναι αφοσιωμένοι στην επίτευξη των ίδιων στόχων.

Διεξαγωγή Αξιολόγησης Αναγκών: Προσδιορίστε τις δεξιότητες και τους πόρους που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε και να διευθύνετε την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Πραγματοποιήστε μια αξιολόγηση αναγκών για να προσδιορίσετε ποιες δεξιότητες, γνώσεις και πόρους απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων σας.

Προσδιορίστε πιθανούς συνεργάτες: Μόλις προσδιορίσετε τις δεξιότητες και τους πόρους που χρειάζεστε, ξεκινήστε να αναζητάτε πιθανούς συνεργάτες. Αυτό μπορεί να γίνει επικοινωνώντας με δίκτυα, παρακολουθώντας εκδηλώσεις ή αναζητώντας στο διαδίκτυο οργανισμούς και άτομα που μοιράζονται τις αξίες σας και διαθέτουν τις δεξιότητες και τους πόρους που χρειάζεστε.

Αξιολογήστε πιθανούς συνεργάτες: Αφού εντοπίσετε πιθανούς συνεργάτες, αξιολογήστε τους με βάση τις δεξιότητες, τις γνώσεις, την εμπειρία και τη δέσμευσή τους στην αποστολή και το όραμά σας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω συνεντεύξεων, ελέγχων αναφοράς και επανεξέτασης της προηγούμενης εργασίας τους.

Αναπτύξτε μια συμφωνία συνεργασίας: Αφού εντοπίσετε τους σωστούς εταίρους, αναπτύξτε μια συμφωνία συνεργασίας που περιγράφει τους ρόλους, τις ευθύνες και τις προσδοκίες κάθε εταίρου. Αυτό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι όλοι βρίσκονται στην ίδια σελίδα και εργάζονται για τους ίδιους στόχους.

Δημιουργήστε κανάλια επικοινωνίας: Δημιουργήστε κανάλια επικοινωνίας με τους συνεργάτες σας για να εξασφαλίσετε αποτελεσματική συνεργασία και συνεργασία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τακτικές συσκέψεις, ενημερώσεις μέσω email ή μια κοινή διαδικτυακή πλατφόρμα.

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εταιρικής σχέσης: Παρακολουθήστε και αξιολογήστε τακτικά τη συνεργασία για να διασφαλίσετε ότι λειτουργεί αποτελεσματικά. Αυτό μπορεί να γίνει με τακτικά check-in, συνεδρίες ανατροφοδότησης και αξιολογήσεις απόδοσης.

Συνολικά, η επιλογή των κατάλληλων εταίρων για μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι κρίσιμη για την επιτυχία της. Ακολουθώντας αυτές τις διαδικασίες και τρόπους, μπορείτε να βρείτε συνεργάτες που μοιράζονται τις αξίες σας, έχουν τις δεξιότητες και τους πόρους που χρειάζεστε και δεσμεύονται να επιτύχουν την αποστολή και το όραμά σας.