Δ. Κασσαβέτης, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 2020


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η ψήφιση του νόμου 4673/2020 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, κατέστησε αναγκαία την έκδοση του βιβλίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Η μελέτη και η έρευνα των θεμάτων του δικαίου των συνεταιρισμών, επιβάλλεται αφενός λόγω της οικονομικής και κοινωνικής σημασίας των επιχειρήσεων αυτών από τις αρχές του 20ού αιώνα στην Ελλάδα και αφετέρου λόγω της σημασίας που αποδίδει στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις και στα πλεονεκτήματά τους η Ευρωπαϊκή Ένωση, γι’ αυτό άλλωστε εξέδωσε και τον Κανονισμό (ΕΚ)1435/2003 του Συμβουλίου της 22ας.7.2003, για τον ευρωπαϊκό συνεταιρισμό.  Η ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία, παρά τις συχνές τροποποιήσεις της, συνέβαλε στην ανάπτυξη των αγροτικών συνεταιρισμών που αποτελούν συνδετικό κρίκο μεταξύ παραγωγών και αγορών. Το βιβλίο εξετάζει τη σχέση των αγροτικών συνεταιρισμών με τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς και τη κοινωνική συνοχή αφενός και αφετέρου τις διατάξεις του νέου νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς 4673/2020 ενώ, παράλληλα, καταβλήθηκε προσπάθεια να εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους φορείς του αγροτικού συνεταιριστικού χώρου. {αγοράστε το από εδώ}