ΕΚΤΑΚΤΟ – Παραπλανητικό Άρθρο σχετικά με την Εθελοντική Προσφορά Μελών ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Τις τελευταίες ώρες έχουμε γίνει δέκτες ικανού αριθμού τηλεφωνημάτων από Μέλη ΚοινΣΕπ μετά από ανάγνωση ενός παραπλανητικού άρθρου που έχει δημοσιευθεί σε μια ιστοσελίδα με τίτλο Μέλη και Εργαζόμενοι σε ΚΟΙΝΣΕΠ και εκεί αναφέρει μεταξύ άλλων τα παρακάτω

Κάθε εργαζόμενος που βρίσκεται εντός της επιχείρησης θα πρέπει να έχει προσληφθεί από τον εργοδότη – ΚΟΙΝΣΕΠ, και να έχει γνωστοποιηθεί το ωράριο εργασίας του στον πίνακα προσωπικού που υποβάλλεται στο ΕΡΓΑΝΗ. Η εθελοντική υπόσταση του μέλους πλέον δεν δικαιολογείται, αφού εφαρμόζεται ρητά η διάταξη του νόμου 4430, με την οποία εθελοντική προσφορά (και άρα όχι πρόσληψη) μπορεί να προσφέρει μέλος ή μη, εφόσον αυτή η εργασία δεν παράγει όφελος για την ΚΟΙΝΣΕΠ. Συνεπώς δεν νοείται να εργάζεσαι έστω ως μέλος, και να μην είσαι επίσημα σε καθεστώς πρόσληψης.

Όπως είναι φυσικό, αυτές οι αλλαγές επιφέρουν και αύξηση στα κόστη που επωμίζονται οι ΚΟΙΝΣΕΠ σε μηνιαία βάση, αφού πλέον υπάρχει και πλήρες το κόστος των ενσήμων.

Η Ανάρτηση και το κείμενο αυτό εκτός ότι είναι παραπλανητικό έρχεται σε αντίθεση με τον ισχύοντα νόμο και συγκεκριμένα με το Άρθρο 17 Σχέσεις μεταξύ μελών και της Κοιν.Σ.Επ.

9.Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, είναι μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ άρθρο 713 επ. Α.Κ.. Η σύμβαση εντολής που συνάπτεται μεταξύ μελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει με σαφήνεια την παρεχόμενη υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίως.

Ο Συγγραφέας μπερδεύει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις Μελών και μη Μελών και απόδειξη ενάντια στην ανοησία που έχει αναρτήσει και λέει για τα Μέλη αυτό που ισχύει για τα Μη Μέλη ως κατωτέρω

Άρθρο 8 Σχέσεις Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με μη μέλη

1.Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα μη μέλη που λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άμεσα έσοδα για το Φορέα.

Σας παρακαλούμε μην δίνετε σημασία σε τέτοιες παραπλανητικές Αναρτήσεις που το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν σύγχυση και να δημιουργούν αναστάτωση σε κάθε ενδιαφερόμενο

Σας καλούμε εφόσον αντιμετωπίσετε σχετικό θέμα να μας καλείτε άμεσα στα τηλέφωνα μας για να σας βοηθήσουμε .