Ενδυνάμωση Αγροτικής Ανθεκτικότητας: Μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οι αγροτικές κοινότητες αντιμετωπίζουν συχνά οικονομικές προκλήσεις, που οδηγούν σε ερήμωση και μείωση των τοπικών επιχειρήσεων. 

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η τάση, προτείνεται ένα νέο μοντέλο αγροτικής αναζωογόνησης μέσω της δημιουργίας μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. 

Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση δεν στοχεύει μόνο στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά εστιάζει επίσης στη συμπερίληψη, στοχεύοντας συγκεκριμένα σε ευάλωτες ομάδες εντός της τοπικής κοινότητας.

Επιχειρηματικό σχέδιο:

 1. Όνομα και αποστολή:
  • Όνομα: Συνεταιρισμός Community Roots
  • Αποστολή: Προώθηση της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης με τη δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης που ενδυναμώνει και περιλαμβάνει ευάλωτες ομάδες, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία της κοινότητας.
 2. Νομική δομή:
  • Δομή: Κοινωνικός Συνεταιρισμός (Συνεταιριστική Εταιρεία)
  • Πλεονεκτήματα: Επιτρέπει τη δημοκρατική λήψη αποφάσεων, τη δίκαιη κατανομή των κερδών και την εστίαση στον κοινωνικό αντίκτυπο.
 3. Επιχειρηματικές δραστηριότητες:
  • Βασικές Δραστηριότητες: Γεωργία, βιοτεχνική παραγωγή, οικοτουρισμός και κοινοτικές υπηρεσίες.
  • Παράδειγμα: Ίδρυση συνεταιριστικής φάρμας όπου τα μέλη καλλιεργούν συλλογικά και πωλούν βιολογικά προϊόντα.
 4. Συνδρομή και ένταξη:
  • Κριτήρια Μέλους: Ανοιχτό σε όλους τους κατοίκους, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμπερίληψη ευάλωτων ομάδων (π.χ. άνεργοι νέοι, ηλικιωμένοι, άτομα με διαφορετική ικανότητα).
  • Κίνητρα: Ίσα δικαιώματα ψήφου, προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και κατανομή κερδών.
 5. Επιχειρηματικό μοντέλο:
  • Ροές εσόδων: Πωλήσεις αγροτικών προϊόντων, βιοτεχνικών αγαθών και εμπειρίες οικολογικού τουρισμού.
  • Παράδειγμα: Ένα διαφοροποιημένο μοντέλο εσόδων θα μπορούσε να περιλαμβάνει την πώληση βιολογικών λαχανικών, χειροποίητων χειροτεχνιών και την οργάνωση ξεναγήσεων περιπάτου στη φύση.
 6. Εμπλοκή της κοινότητας:
  • Συνεργασίες: Συνεργασίες με τοπικές ΜΚΟ, κρατικούς φορείς και επιχειρήσεις.
  • Παράδειγμα: Συνεργασία με τοπικό πανεπιστήμιο για εκπαιδευτικά εργαστήρια και προγράμματα κατάρτισης.
 7. Προγράμματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων:
  • Εκπαίδευση: Προσφέρετε πρωτοβουλίες ανάπτυξης δεξιοτήτων προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων.
  • Παράδειγμα: Παροχή εργαστηρίων για βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, παραγωγή χειροτεχνίας και υπηρεσίες φιλοξενίας.
 8. Βιώσιμες Πρακτικές:
  • Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα: Εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον και βιώσιμων πρακτικών σε όλες τις λειτουργίες.
  • Παράδειγμα: Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και προώθηση των προσπαθειών διατήρησης.
 9. Μάρκετινγκ και επωνυμία:
  • Αφήγηση ιστοριών: Δώστε έμφαση στην αποστολή και τον αντίκτυπο του συνεταιρισμού στο υλικό μάρκετινγκ.
  • Παράδειγμα: Δημιουργήστε μια συναρπαστική αφήγηση γύρω από το ταξίδι ενός συνεταιριστικού μέλους, δείχνοντας την προσωπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της κοινότητας.
 10. Μέτρηση επιπτώσεων:
  • Μετρήσεις: Παρακολουθήστε οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες για να μετρήσετε τον αντίκτυπο του συνεταιρισμού.
  • Παράδειγμα: Παρακολούθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της δημιουργίας εισοδήματος και της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα μέσω βιώσιμων πρακτικών.
 11. Οικονομική βιωσιμότητα:
  • Προϋπολογισμός: Αναπτύξτε ένα λεπτομερές οικονομικό σχέδιο που διασφαλίζει τη λειτουργική βιωσιμότητα και τη μελλοντική ανάπτυξη.
  • Παράδειγμα: Κατανομή κεφαλαίων για την αρχική εγκατάσταση υποδομής, το μάρκετινγκ και τα προγράμματα συνεχούς κατάρτισης.
 12. Διαχείριση κινδύνου:
  • Προσδιορίστε πιθανούς κινδύνους όπως οι διακυμάνσεις της αγοράς, οι προκλήσεις που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες και η αντίσταση της κοινότητας.
  • Αναπτύξτε σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση και τον μετριασμό αυτών των κινδύνων.

Ο Συνεταιρισμός Community Roots αντιπροσωπεύει ένα νέο παράδειγμα για την αναζωογόνηση της υπαίθρου, δίνοντας έμφαση στη συμπερίληψη, τη βιωσιμότητα και την οικονομική ενδυνάμωση. Με την ενεργή συμμετοχή ευάλωτων ομάδων, αυτή η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση όχι μόνο συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της κοινότητας αλλά ενισχύει επίσης τη συνολική ευημερία και την ανθεκτικότητα του αγροτικού πληθυσμού. Μέσω ενός συνδυασμού καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δέσμευσης της κοινότητας και βιώσιμων πρακτικών, αυτό το μοντέλο έχει τη δυνατότητα να χρησιμεύσει ως σχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη παγκοσμίως.