Δράσεις που θα αναλάβει το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας σαν ο μόνος επίσημος θεσμικός φορέας εκπροσώπησης των ΚοινΣΕπ σε Ελλαδα και Ευρώπη


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Αναρτούμε μια γενική περιγραφή των τύπων δράσεων που προγραμματίζει να αναλάβει το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας με βάση τις ευθύνες και στόχους που έχει προγραμματίσει καθώς πλέον εκπροσωπεί επίσημα τους φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα. 

 1. Συνηγορία και Ανάπτυξη Πολιτικής:
  • Λόμπινγκ για ευνοϊκές πολιτικές και κανονισμούς που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
  • Συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς και φορείς χάραξης πολιτικής για να διασφαλιστεί ότι οι ανησυχίες της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας αντιμετωπίζονται σε νομοθετικές και ρυθμιστικές συζητήσεις.
 2. Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Εκπαίδευση:
  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαστηρίων και σεμιναρίων για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους σε διάφορες πτυχές της διοίκησης επιχειρήσεων.
  • Παροχή πόρων και εργαλείων για να βοηθήσουν τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους, την οικονομική διαχείριση και τη διακυβέρνησή τους.
 3. Δικτύωση και Συνεργασία:
  • Διευκόλυνση ευκαιριών δικτύωσης μεταξύ κοινωνικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη για την ενθάρρυνση της ανταλλαγής γνώσεων και της συνεργασίας.
  • Συνεργασία με άλλους οργανισμούς, ιδρύματα και διεθνή δίκτυα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για την ενίσχυση του αντίκτυπου και της προβολής του κλάδου.
 4. Έρευνα και συλλογή δεδομένων:
  • Διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπό του, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υπεράσπιση και την ανάπτυξη πολιτικής.
  • Δημοσίευση εκθέσεων και μελετών για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις συνεισφορές των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
 5. Προώθηση και ευαισθητοποίηση:
  • Προώθηση του τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας μέσω εκστρατειών, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων δημοσίων σχέσεων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη σημασία του.
  • Παρουσίαση ιστοριών επιτυχίας και βέλτιστων πρακτικών για να εμπνεύσει την ανάπτυξη των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
 6. Πρόσβαση σε χρηματοδότηση και οικονομική υποστήριξη:
  • Βοηθώντας τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς να έχουν πρόσβαση σε επιλογές χρηματοδότησης, επιχορηγήσεις και ευκαιρίες χρηματοδότησης για την υποστήριξη της ανάπτυξης και επέκτασής τους.
  • Συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη δημιουργία εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων για φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
 7. Πρότυπα ποιότητας και πιστοποίηση:
  • Ανάπτυξη και προώθηση προτύπων ποιότητας και πιστοποιήσεων ειδικά για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις για τη διασφάλιση ηθικών και βιώσιμων πρακτικών.
  • Παροχή καθοδήγησης και υποστήριξης στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς για την τήρηση αυτών των προτύπων.
 8. Διεθνής συνεργασία:
  • Εκπροσώπηση ελληνικών κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκά και διεθνή φόρουμ, συνέδρια και οργανισμούς αφιερωμένους στη κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.
  • Ενθάρρυνση της διασυνοριακής συνεργασίας και εταιρικών σχέσεων με παρόμοια ιδρύματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
 9. Νομική και Ρυθμιστική Υποστήριξη:
  • Παροχή νομικών συμβουλών και υποστήριξης στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς, βοηθώντας τους να περιηγηθούν στην πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών κανονισμών.
  • Συνηγορία για νομικά πλαίσια που αναγνωρίζουν και προστατεύουν τα μοναδικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών συνεταιρισμών.
 10. Δημοσιεύσεις και Επικοινωνία:
  • Δημοσίευση ενημερωτικών δελτίων, εκθέσεων και άλλου ενημερωτικού υλικού για την ενημέρωση των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων σχετικά με σχετικά νέα, ευκαιρίες και εξελίξεις.

Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι οι συγκεκριμένες δράσεις και προτεραιότητες του Επιμελητηρίου ενδέχεται να εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου με βάση τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Για τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου, συνιστάται να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα τους ή να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί τους.