Η αναγκαιότητα μιας νέας στρατηγικής για την Κοινωνική Οικονομία & την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η Κοινωνική Οικονομία και η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα γίνονται ολοένα και πιο σημαντικά καθώς η κοινωνία αντιμετωπίζει περίπλοκες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η ανισότητα και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Ωστόσο, τα τρέχοντα οικονομικά και κοινωνικά μοντέλα έχουν περιορισμούς στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και υπάρχει ανάγκη για μια νέα στρατηγική για τη στήριξη της ανάπτυξης και της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Ακολουθούν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητη μια νέα στρατηγική:

Αύξηση του αντίκτυπου: Ενώ η Κοινωνική Οικονομία και η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα έχουν συμβάλει σημαντικά στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, ο αντίκτυπός τους συχνά περιορίζεται σε τοπικά ή περιφερειακά πλαίσια. Είναι απαραίτητη μια νέα στρατηγική για την κλιμάκωση του αντίκτυπού τους και την επίτευξη μεγαλύτερου κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αντιμετώπιση συστημικών προκλήσεων: Τα τρέχοντα οικονομικά και κοινωνικά μοντέλα δεν έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση συστημικών προκλήσεων όπως η ανισότητα, η φτώχεια και η περιβαλλοντική υποβάθμιση. Μια νέα στρατηγική είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που υποστηρίζει την ανάπτυξη και την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και αντιμετωπίζει τις συστημικές προκλήσεις με πιο ολιστικό και βιώσιμο τρόπο.

Ξεκλείδωμα χρηματοδότησης και πόρων: Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και πόρους αποτελεί βασική πρόκληση για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Είναι απαραίτητη μια νέα στρατηγική για να ξεκλειδωθούν τα οικονομικά και οι πόροι και να δημιουργηθούν νέα οικονομικά μοντέλα που ευθυγραμμίζονται με τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Καινοτομία και ψηφιοποίηση: Η Κοινωνική Οικονομία και η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα πρέπει να αγκαλιάσουν την καινοτομία και την ψηφιοποίηση για να παραμείνουν ανταγωνιστικές και σχετικές στο ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό τοπίο. Είναι απαραίτητη μια νέα στρατηγική για την προώθηση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης και για την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών μοντέλων που αξιοποιούν νέες τεχνολογίες και δεδομένα για καλύτερη λήψη αποφάσεων.

Συνηγορία και πολιτική: Η Κοινωνική Οικονομία και η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα πρέπει να υποστηρίξουν πολιτικές και κανονισμούς που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την ανάπτυξή τους. Μια νέα στρατηγική είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός πλαισίου πολιτικής που αναγνωρίζει την αξία και τις δυνατότητες της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη και την ανάπτυξή τους.

Συνολικά, είναι απαραίτητη μια νέα στρατηγική για τη στήριξη της ανάπτυξης και της ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα. Αυτή η στρατηγική θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην κλιμάκωση του αντίκτυπου, την αντιμετώπιση συστημικών προκλήσεων, το ξεκλείδωμα οικονομικών και πόρων, την προώθηση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης και την υποστήριξη πολιτικών και κανονισμών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και την ανάπτυξή τους.