Πλήρες αναλυτικό επιχειρηματικό πλάνο σχεδιασμού ανάπτυξης εμπορικής δραστηριότητας και προγραμματισμού για τη δημιουργία μιας ΚοινΣΕπ στην Διαχείρηση τοπικού Μουσείου


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη μιας εμπορικής δραστηριότητας και η ίδρυση μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης για τη διαχείριση ενός τοπικού μουσείου με επίκεντρο την ένταξη ατόμων από ευάλωτες ομάδες είναι μια λεπτομερής διαδικασία.

Ακολουθεί ένα δομημένο επιχειρηματικό σχέδιο που περιγράφει βασικά στοιχεία για το έργο σας:

Περίληψη των κυριότερων σημείων:

1. Επιχειρηματική ιδέα:

 • Ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης για τη διαχείριση τοπικού μουσείου.
 • Επικεντρωθείτε στη συμπερίληψη ατόμων από ευάλωτες ομάδες ως μέλη και συνεισφέροντες.
 • Αναπτύξτε μια βιώσιμη εμπορική δραστηριότητα γύρω από το μουσείο για να εξασφαλίσετε οικονομική βιωσιμότητα.

2. Δήλωση αποστολής:

 • Να δημιουργηθεί ένα μουσείο με επίκεντρο την κοινότητα που προωθεί τη συμπερίληψη, την εκπαίδευση και τον πολιτιστικό εμπλουτισμό, παρέχοντας παράλληλα ουσιαστικές ευκαιρίες σε άτομα από ευάλωτες ομάδες.

3. Στόχοι:

 • Ενίσχυση της τοπικής πολιτιστικής συνείδησης και εκπαίδευσης μέσω μουσειακών εκθεμάτων και προγραμμάτων.
 • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης με την ενεργή συμμετοχή ατόμων από ευάλωτες ομάδες στις λειτουργίες του μουσείου.
 • Αναπτύξτε έναν κερδοφόρο εμπορικό βραχίονα για τη διατήρηση των δραστηριοτήτων του μουσείου.

Περιγραφή δουλειάς:

4. Νομική δομή:

 • Ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, νομικής οντότητας που συνδυάζει κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους.


5. Τοποθεσία:

 • Επιλέξτε μια στρατηγική τοποθεσία προσβάσιμη στην τοπική κοινότητα και τους επισκέπτες.

6. Προϊόντα/Υπηρεσίες:

 • Μουσειακά εκθέματα, εκπαιδευτικά προγράμματα, ξεναγήσεις και εμπορική δραστηριότητα (π.χ. καφέ, κατάστημα δώρων).

7. Κοινό-στόχος:

 • Κάτοικοι της περιοχής, τουρίστες και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • Εστιάστε στη συμμετοχή ατόμων από ευάλωτες ομάδες τόσο ως επισκέπτες όσο και ως συνεισφέροντες.

Ανάλυση αγοράς:

8. Επισκόπηση κλάδου:

 • Ερευνήστε την τοπική μουσειακή βιομηχανία, εντοπίζοντας τάσεις και ευκαιρίες.

9. Αγορά-στόχος:

 • Προσδιορίστε τα δημογραφικά και ψυχογραφικά στοιχεία του κοινού-στόχου σας.

10. Διαγωνισμός:

 • Αναλύστε υπάρχοντα μουσεία και πολιτιστικά αξιοθέατα στην περιοχή.

11. Στρατηγική μάρκετινγκ:

 • Αναπτύξτε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μάρκετινγκ για την προώθηση του μουσείου και των πρωτοβουλιών του χωρίς αποκλεισμούς.

Επιχειρησιακό Σχέδιο:

12. Εγκαταστάσεις:

 • Περιγράψτε τις απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις μουσείων, συμπεριλαμβανομένων των εκθεσιακών χώρων, των γραφείων και των εμπορικών χώρων.

13. Στελέχωση:

 • Καθορίστε τους ρόλους και τις ευθύνες των μελών του προσωπικού, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή στις πρακτικές πρόσληψης.

14. Τεχνολογία:

 • Εφαρμόστε μια ψηφιακή στρατηγική για έκδοση εισιτηρίων, εικονικές περιηγήσεις και διαδικτυακή δέσμευση.

15. Συνεργασίες:

 • Δημιουργήστε συνεργασίες με τοπικούς οργανισμούς, σχολεία και επιχειρήσεις για να ενισχύσετε τη συμμετοχή της κοινότητας.

Οικονομικό σχέδιο:

16. Απαιτήσεις χρηματοδότησης:

 • Υπολογίστε το αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται για την εγκατάσταση, τη στελέχωση και το μάρκετινγκ των εγκαταστάσεων.

17. Ροές εσόδων:

 • Αναλυτικά οι πηγές εισοδήματος, όπως πωλήσεις εισιτηρίων, συνδρομές, εμπορικές δραστηριότητες και πιθανές επιχορηγήσεις.

18. Προϋπολογισμός:

 • Αναπτύξτε έναν λεπτομερή προϋπολογισμό τόσο για βραχυπρόθεσμες όσο και για μακροπρόθεσμες λειτουργίες.

19. Οικονομικές Προβολές:

 • Παρέχετε ρεαλιστικές οικονομικές προβλέψεις για τα πρώτα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα σενάρια.

Κοινωνικός αντίκτυπος:

20. Πρωτοβουλίες ένταξης:

 • Αναλυτικά προγράμματα και πρωτοβουλίες για την ενεργή συμμετοχή ατόμων από ευάλωτες ομάδες σε μουσειακές δραστηριότητες.

21. Δέσμευση της Κοινότητας:

 • Περιγράψτε πώς το μουσείο θα συμβάλει στην ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και στην κοινωνική συνοχή.

22. Παρακολούθηση και αξιολόγηση:

 • Εφαρμόστε μετρήσεις για την παρακολούθηση της επιτυχίας των πρωτοβουλιών κοινωνικής ένταξης.

Διαχείριση κινδύνου:

23. Προσδιορίστε πιθανούς κινδύνους και αναπτύξτε στρατηγικές μετριασμού για να εξασφαλίσετε τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του μουσείου.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

24. Δημιουργήστε ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα που περιγράφει βασικά ορόσημα από τη ρύθμιση της εγκατάστασης έως τις τρέχουσες λειτουργίες.

Εν κατακλείδι, το επιχειρηματικό σχέδιο σκιαγραφεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ίδρυση μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης για τη διαχείριση ενός τοπικού μουσείου. Ενσωματώνει εμπορικές δραστηριότητες με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, συμβάλλοντας στον πολιτιστικό εμπλουτισμό και την οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας.