Κοιν.Σ.Επ. ΜΟΔΟΥΣΑ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


«Μόδι» είναι εθιμική μονάδα βάρους στην Μυτιλήνη, περίπου ίση με 640 κιλά παλαιότερα και κάπου περίπου 500 κιλά σήμερα. Ένα δένδρο ελιάς όλοι θα ήθελαν να παράγει τόσο πολύ καρπό, και τότε θα λέγαμε ότι αυτή η συγκεκριμένη ελιά είναι «μοδούσα». «ΜΟΔΟΥΣΑ» ονόμασαν την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση οι παραγωγοί της Γέρας Μυτιλήνης, ευχόμενοι η Κοιν.Σ.Επ. ΜΟΔΟΥΣΑ να είναι «παραγωγική».

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Από την Τετάρτη, 30/7/2014 τα πρώτα εννέα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. ΜΟΔΟΥΣΑ ξεκίνησαν τις διαδικασίες αναγνώρισης του νέου Συνεταιρισμού τους, της Κοιν.Σ.Επ. ΜΟΔΟΥΣΑ, μετά από 2 μήνες περίπου συναντήσεων και τακτικών συζητήσεων κάθε Τετάρτη. Και οι προγραμματισμένες συναντήσεις συνεχίζονται, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει σε κάθε συλλογική προσπάθεια που απαιτεί συμμετοχή και εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων, στην επίτευξη σωστών αποτελεσμάτων.

Σκοπός του Συνεταιρισμού Κοιν.Σ.Επ. ΜΟΔΟΥΣΑ είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων, κυρίως μέσω της αύξησης της απασχόλησης στην Λέσβο. Για την ευόδωση των σκοπών του η Κοιν.Σ.Επ. ΜΥΔΟΥΣΑ μπορεί να ασκήσει οποιασδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Ενδεικτικά οι στόχοι της Κοιν.Σ.Επ. ΜΟΔΟΥΣΑ εξειδικεύονται στην:

 1. Αναζήτηση & Εξασφάλιση πολλαπλασιαστικού υλικού για αυτόχθονα φυτά.
 2. Εξασφάλιση επαρκούς εμπορεύσιμης ποσότητας τοπικών αγροτ. προϊόντων.
 3. Υποστήριξη αξιοποίησης όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Λέσβου.
 4. Υποστήριξη συστήματος μεταφοράς καλλιεργητικής τεχνογνωσίας, καλών γεωργικών πρακτικών, εφαρμογής καινοτομιών, πρωτοκόλλων καλλιέργειας και κοινής χρήσης εξειδικευμένου εξοπλισμού.
 5. Λειτουργία συστήματος Τοπικής Αγροτοδιατροφικής Αλυσίδας στην Λέσβο.
 6. Αναζήτηση, Προστασία, Υποστήριξη, Ανάδειξη, Προώθηση και Αξιοποίηση των τοπικώς παραγόμενων φημισμένων αγροτικών τροφίμων της Λέσβου.
 7. Η με συνέπεια, συνέχεια & ποιότητα τροφοδότηση αγροδιατροφικής αλυσίδας.
 8. Ανάπτυξη-υποστήριξη συστήματος ταυτοποίησης-πιστοποίησης.
 9. Υποστήριξη δημιουργίας Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας τροφίμων, παραγώγων αυτών και υπηρεσιών, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Λέσβου σε βιοποικιλότητα, μικροκλίμα και πολιτισμό, με όλους τους πιθανώς εμπλεκόμενους, όπως παραγωγούς, μεταποιητές, πωλητές, πολιτιστικούς & πιστοποιητικούς φορείς, παρόχους υπηρεσιών εστίασης-φιλοξενίας-δραστηριοτήτων, κλπ.
 10. Ιδιαίτερη Φροντίδα για το τοπίο και το περιβάλλον της Λέσβου.
 11. Συνεργασία με άλλες συλλογικότητες της Λέσβου & εμπειρογνώμονες για την εξασφάλιση μελετών αγοράς, τοπικών φημισμένων τροφίμων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών, δραστηριοτήτων προβολής κλπ
 12. Εκπαίδευση-Κατάρτιση και πληροφόρηση όλων των μελών και συνεργατών της, ώστε να μπορούν να συμβάλουν ενεργά και αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του Συνεταιρισμού Κοιν.Σ.Επ. ΜΟΔΟΥΣΑ και επαρκής ενημέρωση της κοινωνίας, ιδιαίτερα των νέων και των φορέων της κοινωνίας, καθώς και της κοινής γνώμης για την φύση του συνεργατισμού, την λειτουργία και τους σκοπούς των Κοιν.Σ.Επ.

και τα ωφελήματα που προσφέρει η κοινωνική οικονομία.

Η λειτουργία του Συνεταιρισμού ΜΟΔΟΥΣΑ διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

 • την προαγωγή κοινωνικής ωφέλειας μέσω προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών,
 • την πρόταξη του άτομου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,
 • την χρησιμοποίηση των κερδών του για την ανάπτυξη της απασχόλησης,
 • την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης με αυτάρκεια & βιωσιμότητα.
 • την προσπάθεια για αύξηση του εθνικού προϊόντος, της αναδιανομής του εισοδήματος και της προώθησης προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα.
 •  την στενή συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δομές της κοινωνικής οικονομίας και άλλες τοπικές συλλογικότητες με κοινωνικούς σκοπούς, όπως η ΑΜΚΕ ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ, ο ΠΑΝΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟΣ κλπ

Οι Κοιν.Σ.Επ. λειτουργούν, ως σχετικά νέος θεσμός, με βάση τον νόμο 4019/2011, ακολουθώντας την παγκόσμια τάση για ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, ως εναλλακτική λύση στις αποτυχίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των πολιτικών θεσμών.

Μεταξύ όλων των μοντέλων επιχειρηματικότητας, μόνο ο συνεργατισμός (συνεταιρισμοί κλπ), προσφέρει τους πόρους (οικονομικούς, ανθρώπινους κλπ) μέσα σε ένα πλαίσιο δημοκρατικού ελέγχου. Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις προσφέρουν παγκοσμίως μακροπρόθεσμη ασφάλεια, ενώ είναι ταυτόχρονα βιώσιμες και επιτυχημένες.

Με τους πολιτικούς θεσμούς σε πολλές χώρες να δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, είναι σημαντικό ότι μερικοί πολίτες της Γέρας, γίνονται όλο και ποιο επινοητικοί, στο να επιχειρούν και να συνεταιρίζονται, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αναπόφευκτες κοινωνικές & περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, ως παγκόσμια κοινότητα, όσο και στην Λέσβο. Σπάνια, πριν το 2012, οι συνθήκες ανάπτυξης συνεργατικών σχημάτων ήταν τόσο ευνοϊκές όσο σήμερα. Το 2012 αποτελεί ορόσημο, διότι με πρόταση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) ο ΟΗΕ ανακήρυξε το 2012 Διεθνές Έτος Συνεργατισμού.

Οι συνεταιρισμοί είναι καλύτεροι, επειδή παρέχουν στα άτομα την δυνατότητα συμμετοχής μέσω της ιδιοκτησίας, που τους καθιστά εγγενώς πιο ελκυστικούς, πιο παραγωγικούς, πιο χρήσιμους και πιο σημαντικούς στο σύγχρονο κόσμο. Ο στόχος είναι να αναβαθμιστεί σε νέο επίπεδο η ένταξη και η συμμετοχή στην διακυβέρνηση των νεοτέρων μελών των τοπικών κοινωνιών.

Οι συνεταιρισμοί είναι καλύτεροι επειδή το επιχειρηματικό μοντέλο τους δημιουργεί μεγαλύτερη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Οι συνεταιρισμοί είναι καλύτεροι, επειδή το επιχειρηματικό μοντέλο τους, τοποθετεί τον άνθρωπο στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης των οικονομικών αποφάσεων και φέρνει μια μεγαλύτερη αίσθηση δικαιοσύνης για όλους και για την παγκόσμια οικονομία.

Στην Γέρα της Λέσβου οι εννέα φερέλπιδες: Κώστας Αρτακιάνος, Σπύρος Ψωμάς, Γιώργος Γιαννίκος, Βασίλης Νείρος, Γιώργος Ζωγράφος, Γιάννης-Μιχάλης Δαρέλλης, Παναγιώτης Κωνσταντάρας, Νίκος Χιώτης & Βαγγέλης Αναστασίου ξεκίνησαν την ΚοινΣΕπ ΜΟΔΟΥΣΑ, υλοποιώντας το Όραμα τους, για τοπική ανάπτυξη με αυτάρκεια και βιωσιμότητα.

Η επόμενη δημόσια εκδήλωσή τους σχεδιάζεται για τις 17 Σεπ 2014, στο Παπάδο Γέρας, Λέσβου, με κύριο αντικείμενο το μάρκετινγκ των αγροτικών προϊόντων. Πληρ: Κ. Αρτακιανός-6974951726