Μέθοδοι και τρόποι ηθικής ανταμοιβής εθελοντών μελών που προσφέρουν υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία μέσα από την λειτουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η επιβράβευση των εθελοντών μελών που προσφέρουν υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία μέσω της λειτουργίας μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης μπορεί να είναι μια πρόκληση, καθώς είναι σημαντικό να εξισορροπηθεί η ανάγκη για αναγνώριση και εκτίμηση με τις αξίες του συνεταιρισμού, που δίνουν έμφαση στην αλληλοβοήθεια, την αλληλεγγύη. και την ισότητα. Ακολουθούν ορισμένοι ηθικοί τρόποι επιβράβευσης των εθελοντών μελών:

Αναγνώριση και εκτίμηση: Ένας από τους απλούστερους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους επιβράβευσης των εθελοντών είναι να αναγνωρίζετε και να εκτιμάτε τη συνεισφορά τους. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, όπως η δημόσια αναγνώριση της δουλειάς τους, η προσωπική τους ευχαριστία ή η χορήγηση πιστοποιητικών εκτίμησης. Αυτή η αναγνώριση μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στο να κάνει τους εθελοντές να αισθάνονται ότι έχουν αξία και κίνητρο να συνεχίσουν τη δουλειά τους.

Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων: Πολλοί εθελοντές είναι πρόθυμοι να μάθουν νέες δεξιότητες και να αποκτήσουν γνώσεις που μπορούν να τους βοηθήσουν στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Η προσφορά ευκαιριών κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων σε εθελοντές μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να τους ανταμείψετε, ενώ παράλληλα θα επενδύσετε στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εργαστήρια, μαθήματα και προγράμματα καθοδήγησης.

Ευελιξία και αυτονομία: Τα εθελοντικά μέλη μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης μπορεί να έχουν άλλες δεσμεύσεις στη ζωή τους, όπως εργασία ή οικογένεια. Το να τους προσφέρουμε ευελιξία και αυτονομία όσον αφορά τον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων μπορεί να είναι μια πολύτιμη ανταμοιβή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το να επιτρέπεται στους εθελοντές να επιλέγουν τις δικές τους εργασίες, να ορίζουν τις δικές τους ώρες και να τους δίνουν λόγο για τον τρόπο λειτουργίας του συνεταιρισμού.

Κοινωνικά οφέλη: Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις έχουν συχνά ισχυρή αίσθηση της κοινότητας και του κοινωνικού σκοπού. Η επιβράβευση των εθελοντών μελών με κοινωνικά οφέλη, όπως πρόσβαση σε εκδηλώσεις της κοινότητας, ευκαιρίες δικτύωσης ή άλλα προνόμια μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ενισχυθεί αυτή η αίσθηση του ανήκειν και του σκοπού.

Διαμοιρασμός κερδών: Εάν η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση παράγει κέρδη, η διανομή αυτών των κερδών με εθελοντικά μέλη μπορεί να είναι ένας ηθικός και ανταποδοτικός τρόπος αναγνώρισης της συνεισφοράς τους. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, όπως μέσω μπόνους ή μερισμάτων ή επενδύοντας σε προγράμματα ή πρωτοβουλίες που ωφελούν την κοινότητα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τυχόν ανταμοιβές που δίνονται σε εθελοντικά μέλη μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τις αρχές του συνεταιρισμού. Αυτό σημαίνει αποφυγή οποιασδήποτε ανταμοιβής που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως δημιουργία ανισότητας ή ευνοιοκρατίας και διασφάλιση ότι όλα τα μέλη του συνεταιρισμού αντιμετωπίζονται δίκαια και ισότιμα.