Νέες Γυναίκες της Επιστήµης στην Απασχόληση ΚοινΣΕπ – Μια νέα µορφή επιχειρείν


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ απ’ την Α. Σ. «ΘΡΙΑΣΙΑ» – Νέες Γυναίκες της Επιστήµης στην Απασχόληση

« ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – Μια νέα µορφή επιχειρείν »

● Πέµπτη 18/12, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων (ισόγειο) του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Ελευσίνας

Με στόχο την Ενηµέρωση – Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, σχετικά µε τη µορφή των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων ως φορείς της Κοινωνικής Οικονοµίας, τον ρόλο τους και τη συµβολή τους στην προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας στο Θριάσιο και κατά συνέπεια στην ενδυνάµωση της απασχόλησης και της τοπικής ανάπτυξης, το Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµού- Αθλητισµού – Κοινωνικής Πολιτικής –Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Ελευσίνας, ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύµπραξης «Θριασία – Νέες Γυναίκες της Επιστήµης στην Απασχόληση», διοργανώνει ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου ∆ράσης «∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ∆ΙΟ». (∆ράση αναφοράς 8-Ενηµέρωση –Ευαισθητοποίηση Τοπικής Κοινωνίας, Φορέων και Επιχειρήσεων) .

prosklisi

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη, 18 ∆εκεµβρίου 2014, στις 12:30, στο Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α., στην αίθουσα εκδηλώσεων (ισόγειο).

Στη διάρκειά της, θα αναφερθούν: οι δυνατότητες δηµιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, το νοµικό πλαίσιο που τις διέπει, η προβληµατική στην καθηµερινή πρακτική, σε συνδυασµό µε το συγκεκριµένο Πρόγραµµα Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής, που επιδιώκει µέσω της Κοινωνικής Επιχειρηµατικότητας την επιτυχή προώθηση µέρους των ωφελουµένων γυναικών – επιστηµόνων στην αγορά εργασίας, µε τελικό στόχο τη στήριξη και ανάπτυξη του Θριάσιου Πεδίου. Οµιλητής: o κ. ΄Αγγελος Φίσκιλης, ∆ιαχειριστής της ιστοσελίδας του ∆ΙΚΤΥΟΥ Κοιν.σ.επ., www.koinsep.orgκαι µέλος Κοιν.σ.επ. ΄Ενταξης.

Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη ¨Θριασία¨, κι οι φορείς που συµπράττουν στο Πρόγραµµα, απευθύνουν πρόσκληση, για συµµετοχή στη Θεµατική Συνάντηση, προς όλους τους ενδιαφερόµενους: Τις Επαγγελµατικές Οργανώσεις, τους Εργοδοτικούς Φορείς, Κοινωνικούς Εταίρους, Επιχειρήσεις του Θριάσιου Πεδίου, και τις ωφελούµενες Γυναίκες – Επιστήµονες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.topsa-thriasia.grή απευθυνθείτε στο Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας, Παγκάλου και Κίµωνος 11, τηλ.: 210-5565618, 210-5565646.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
*Παράκληση, για δηµοσίευση, µετάδοση, προβολή.
*Θερµές ευχαριστίες, για τη συνεργασία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

∆/νση: Παγκάλου & Κίµωνος 11
Τ.Κ.: 19200 Ελευσίνα
Τηλ.: 210-5565618, 2105565646
e-mail: polelef@yahoo.gr