ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για Συμμετοχή στην ετήσια έκθεση φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σας ενημερώνουμε ότι προγραμματίζεται η διεξαγωγή Έκθεσης (EXPO) φορέων ΚΑΛΟ στην Αθήνα το Νοέμβριο. Στόχος της έκθεσης είναι η προβολή προϊόντων και υπηρεσιών στο ευρύ κοινό και αποτελεί μέρος μιας σειράς συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών που θα υλοποιηθούν από την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέας Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας» για την προώθηση του Θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Για την αποτελεσματικότερη διοργάνωση της Έκθεσης παρακαλείται κάθε φορέας εγγεγραμμένος στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα ήθελε να συμμετέχει ως εκθέτης, να δηλώσει την πρόθεσή του, αποστέλλοντας σχετικό απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα, έως την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση espa_apko@mou.gr. Επισημαίνεται, ότι η χρήση περιπτέρου γίνεται αδαπάνως.

Με εκτίμηση,

Ειδική Υπηρεσία
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας»,
Υποδιεύθυνση Ι «Κοινωνικής Οικονομίας»