Προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς: ο ρόλος των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια αυξανόμενη αναγνώριση του δυναμικού των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων ως ισχυρού εργαλείου για ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Αυτές οι επιχειρήσεις, που χαρακτηρίζονται από την έμφαση που δίνουν στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο όχι μόνο στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης αλλά και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Μια αξιοσημείωτη πτυχή του αντίκτυπού τους έγκειται στην ικανότητά τους να συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη μεταφορά τεχνογνωσίας, ιδίως μέσω της ένταξης ατόμων από ευάλωτες ομάδες στην τοπική κοινωνία.

Αυτό το άρθρο διερευνά τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις χρησιμεύουν ως καταλύτες για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και τη μεταφορά γνώσης, με παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο που τονίζουν τη θετική τους επιρροή.

Η έννοια των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων:

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις είναι μοναδικές στη διπλή εστίασή τους στην οικονομική βιωσιμότητα και τον κοινωνικό αντίκτυπο. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές επιχειρήσεις, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις δίνουν προτεραιότητα σε κοινωνικούς στόχους, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, η ανάπτυξη της κοινότητας και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, παράλληλα με τους οικονομικούς τους στόχους. Αυτή η ξεχωριστή προσέγγιση τους επιτρέπει να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κοινωνική ευημερία διατηρώντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα.

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων μέσω Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων:

 1. Εκπαίδευση στην εργασία:
  • Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις παρέχουν συχνά εκπαίδευση στην εργασία, δημιουργώντας ευκαιρίες σε άτομα από ευάλωτες ομάδες να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον.
  • Παράδειγμα: Ένας κοινωνικός συνεταιρισμός στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να προσφέρει προγράμματα κατάρτισης για άτομα με αναπηρίες στην εγκατάσταση ηλιακών πάνελ, προωθώντας τόσο την ανάπτυξη δεξιοτήτων όσο και την κοινωνική ένταξη.
 2. Προσαρμοσμένα Προγράμματα Εκμάθησης:
  • Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις προσαρμόζουν προγράμματα κατάρτισης για να ανταποκρίνονται στις μοναδικές ανάγκες του εργατικού τους δυναμικού, αναγνωρίζοντας ότι άτομα από ευάλωτες ομάδες μπορεί να χρειάζονται εξειδικευμένες προσεγγίσεις.
  • Παράδειγμα: Ένας κοινωνικός συνεταιρισμός στον κλάδο της εστίασης μπορεί να σχεδιάσει προγράμματα μαγειρικής κατάρτισης που να εξυπηρετούν τις συγκεκριμένες ανάγκες των προσφύγων, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ενσωμάτωσή τους στο εργατικό δυναμικό.
 3. Καθοδήγηση:
  • Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί δίνουν συχνά έμφαση στην καθοδήγηση, συνδυάζοντας άτομα από ευάλωτες ομάδες με έμπειρους επαγγελματίες για να τους καθοδηγήσουν στην απόκτηση δεξιοτήτων και στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας.
  • Παράδειγμα: Ένας κοινωνικός συνεταιρισμός στον τομέα της πληροφορικής μπορεί να συνδυάσει νεαρούς ενήλικες από μειονεκτικά υπόβαθρα με έμπειρους μέντορες, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση στον ταχέως εξελισσόμενο τομέα.

Μεταφορά τεχνογνωσίας και κοινωνικός αντίκτυπος:

 1. Εμπλοκή της κοινότητας:
  • Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις συνεργάζονται ενεργά με την τοπική κοινότητα, μεταφέροντας πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες στα μέλη της κοινότητας.
  • Παράδειγμα: Ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που επικεντρώνεται στη βιώσιμη γεωργία μπορεί να διοργανώσει εργαστήρια για ντόπιους αγρότες, ανταλλάσσοντας εμπειρογνωμοσύνη σε φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές.
 2. Διατομεακή Συνεργασία:
  • Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί συχνά συνεργάζονται με άλλες επιχειρήσεις, ενισχύοντας διατομεακές συνεργασίες που διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης.
  • Παράδειγμα: Ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που ειδικεύεται στις χειροποίητες χειροτεχνίες μπορεί να συνεργαστεί με μια εταιρεία σχεδιασμού, οδηγώντας στη μεταφορά γνώσεων σχεδιασμού και μάρκετινγκ σε άτομα του συνεταιρισμού.
 3. Μεταφορά τεχνολογίας:
  • Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις επενδύουν συχνά στην τεχνολογία και την καινοτομία, διευκολύνοντας τη μεταφορά προηγμένων δεξιοτήτων και γνώσεων σε άτομα που ενδέχεται να έχουν περιορισμένη πρόσβαση διαφορετικά.
  • Παράδειγμα: Ένας κοινωνικός συνεταιρισμός στον μεταποιητικό τομέα μπορεί να εισαγάγει προηγμένη τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης, παρέχοντας εκπαίδευση σε άτομα με αναπηρία και επιτρέποντάς τους να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη διαδικασία παραγωγής.

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις αναδεικνύονται ως ισχυροί παράγοντες αλλαγής, συμβάλλοντας όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και αντιμετωπίζοντας τις κοινωνικές ανισότητες συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Δημιουργώντας περιβάλλοντα εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και προσφέροντας εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης, αυτές οι επιχειρήσεις διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ενδυνάμωση των ατόμων από ευάλωτες ομάδες και στην προώθηση μιας πιο δίκαιης και βιώσιμης κοινωνίας.

Καθώς ο κόσμος συνεχίζει να αναγνωρίζει τη σημασία του κοινωνικού αντίκτυπου στις επιχειρήσεις, ο ρόλος των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων πρόκειται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη επιρροή στη διαμόρφωση του μέλλοντος της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.