Υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία κατά την λειτουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, υπάρχουν αρκετές υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία που πρέπει να τηρείτε. Εδώ είναι μερικά από τα πιο σημαντικά:

Συμβάσεις Εργασίας: Πρέπει να παρέχετε γραπτές συμβάσεις εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους. Αυτές οι συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του μισθού του εργαζομένου, των ωρών εργασίας, των δικαιωμάτων άδειας και άλλων παροχών.

Ελάχιστος μισθός: Πρέπει να πληρώσετε σε όλους τους υπαλλήλους τουλάχιστον τον κατώτατο μισθό όπως ορίζεται από την κυβέρνηση. Ο κατώτατος μισθός ποικίλλει ανάλογα με τη δικαιοδοσία και συνήθως προσαρμόζεται ετησίως.

Ώρες εργασίας: Πρέπει να συμμορφώνεστε με νόμους και κανονισμούς που σχετίζονται με τις ώρες εργασίας, τις περιόδους ανάπαυσης και τις υπερωρίες. Σε πολλές δικαιοδοσίες, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε έναν ορισμένο αριθμό ημερών ανάπαυσης την εβδομάδα και περιορισμούς στον αριθμό των ωρών που μπορούν να εργαστούν σε μια ημέρα ή την εβδομάδα.

Υγεία και Ασφάλεια: Πρέπει να παρέχετε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον για τους υπαλλήλους σας. Αυτό περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς κανονισμούς υγείας και ασφάλειας, την παροχή του απαραίτητου προστατευτικού εξοπλισμού και την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών για την πρόληψη ατυχημάτων και τραυματισμών.

Κοινωνική Ασφάλιση: Πρέπει να συνεισφέρετε σε προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης για λογαριασμό των υπαλλήλων σας. Αυτό περιλαμβάνει εισφορές για ασφάλιση υγείας, συνταξιοδοτικές παροχές και άλλα προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Διακρίσεις και παρενόχληση: Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους νόμους κατά των διακρίσεων και κατά της παρενόχλησης, οι οποίοι απαγορεύουν τις διακρίσεις και την παρενόχληση με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή άλλα προστατευόμενα χαρακτηριστικά.

Συλλογικές διαπραγματεύσεις: Εάν οι υπάλληλοί σας είναι συνδικαλισμένοι, πρέπει να διαπραγματευτείτε καλόπιστα με τους εκπροσώπους των συνδικάτων τους για θέματα που σχετίζονται με μισθούς, παροχές και συνθήκες εργασίας.

Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία που ισχύουν για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε νομικούς και επαγγελματίες διαχείρησης Ανθρωπίνων Πόρων για να διασφαλίσετε ότι η επιχείρησή σας συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.