1.Εγγραφή στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας 30-9-2015. 2. Εγγραφή στην εφορία. Λόγο προβλήματος προς ανεύρεση επαγγελματικής στέγης, πήγαμε στην εφορία για έναρξη νομικής μορφής και δραστηριότητας καταθέτοντας τα ανάλογα έγγραφα στης…