Δίμηνη αναβολή στην καθολική εφαρμογή του myDΑΤΑ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Μικρή αναβολή παίρνει η πλήρης μετάβαση της αγοράς στην ψηφιακή εποχή και στην καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων, καθώς δύο ημέρες πριν από την ολοκληρωτική, από σήμερα 1 Νοεμβρίου, υιοθέτηση της υποχρεωτικής για όλους ηλεκτρονικής έκδοσης και διαβίβασης τιμολογίων μέσω της πλατφόρμας myDATA στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δόθηκε δίμηνη παράταση έως το τέλος του τρέχοντος έτους για την απόσυρση των παλαιάς τεχνολογίας ταμειακών μηχανών.

Συγκεκριμένα, με απόφαση (υπ’ αριθμ. Α.1233/30.10.2021) του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου παρατείνεται έως και τις 31 Δεκεμβρίου ο χρόνος απόσυρσης των μοντέλων ΦΗΜ, που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα Τaxis.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να καταστεί τελικά δυνατή η υποχρεωτική σε όλο το φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων ηλεκτρονική έκδοση και διαβίβαση τιμολογίων μέσω της πλατφόρμας myDATA στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου αυτή να έχει στην «οθόνη» της όλες τις κινήσεις των υπόχρεων, καθώς θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρακολουθεί τις διαδρομές τιμολογίων και παραστατικών και ταυτόχρονα να τις διασταυρώνει.

Έτσι, μετά τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 ευρώ και τις επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 ευρώ, έρχεται -μετά και τη νέα παράταση- η σειρά όλων ανεξαιρέτως των επιχειρήσεων να αποκτήσουν ηλεκτρονικά βιβλία και να υποβάλλουν – διαβιβάζουν τα τιμολόγια και παραστατικά εσόδων τους στην εν λόγω πλατφόρμα της ΑΑΔΕ από τις αρχές του 2022, αφού στο τέλος του τρέχοντος έτους λήγει τελικά ο χρόνος αντικατάστασης συγκεκριμένων φορολογικών μηχανισμών.

Επισημαίνεται πάντως ότι σε κάθε περίπτωση τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης και των τελευταίων στη «λίστα» υπόχρεων, πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως και τις 31 Μαρτίου 2022, ενώ ειδικά για το 2021 η υποχρέωση διαβίβασης αφορά μόνο τα παραστατικά εσόδων και όχι τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς εξόδων.

Με βάση το νέο σύστημα, οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική φόρμα καταχώρησης στην περίπτωση που είτε είχαν εκδώσει έως πενήντα τιμολόγια είτε είχαν ακαθάριστα έσοδα έως πενήντα χιλιάδες ευρώ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική φόρμα καταχώρησης μόνο στην περίπτωση που είχαν εκδώσει έως πενήντα τιμολόγια κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Σε κάθε περίπτωση, για τη διαβίβαση των παραστατικών μπορεί να γίνει δωρεάν χρήση ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων, που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ, για τους υπόχρεους που:

α) τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν το ύψος των 50.000 ευρώ,
β) εκδίδουν έως και πενήντα τιμολόγια πώλησης ετησίως.

Όσον αφορά το νέο σύστημα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

* Όσοι έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 50.000 ευρώ και εκδίδουν άνω των 50 τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ετησίως οφείλουν να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τα εκδιδόμενα παραστατικά μέσω των ειδικών εφαρμογών που διατίθενται στο εμπόριο ή χρησιμοποιούν τα λογιστικά γραφεία.
* Μέσω της εφαρμογής «timologio», ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις μπορούν να διαμορφώσουν το προφίλ τους, να συνθέσουν το πελατολόγιό τους, να οργανώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τιμολογούν και να εκδώσουν και να αποθηκεύσουν σε μορφή pdf τα κάθε είδους παραστατικά τους (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λπ.).
* Με την έκδοση των παραστατικών μέσα από το «timologio», η εφαρμογή αποστέλλει ταυτόχρονα και αυτόματα τη σύνοψη κάθε συναλλαγής στο myDATA (έσοδα) του επαγγελματία και στο myDATA της επιχείρησης – πελάτη (έξοδα).
* Αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλήθεια και την ακρίβεια των εκδιδόμενων παραστατικών παραμένει ο χρήστης της εφαρμογής.

Η εφαρμογή «timologio» δεν αποστέλλει τα εκδιδόμενα παραστατικά στον λήπτη τους. Η αποστολή τους παραμένει ευθύνη του χρήστη της εφαρμογής.

Προϋπόθεση σύνδεσης online με την ΑΑΔΕ

Μόνο με την ολοκλήρωση του πλάνου απόσυρσης – αναβάθμισης, το σύνολο των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων θα είναι σε θέση να συνδεθεί online με την ΑΑΔΕ, αφού για να επιτευχθεί η διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών (ταμειακών μηχανών κ.λπ.) με την ΑΑΔΕ θα πρέπει οι επιχειρήσεις που διαθέτουν φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ):

* να αποσύρουν πλήρως παλαιούς φορολογικούς μηχανισμούς που δεν έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης, τακτοποιώντας την εικόνα τους στο Φορολογικό Μητρώο,
* να αναβαθμίσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους, ώστε να παράγουν αποδείξεις με ενσωματωμένο το QR Code ταυτοποίησης του φορολογικού μηχανισμού και της απόδειξης,
* να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβάζουν τις συναλλαγές τους ανά συναλλαγή (1 προς 1) σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA,

Μόνο με την υλοποίηση των ανωτέρω θα μπορέσει τελικά η αγορά να γυρίσει σελίδα και να περάσει στην ψηφιακή εποχή, αλλά και ο φοροελεγκτικός μηχανισμός να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό του για ουσιαστική «παρακολούθηση» των κινήσεων επιχειρήσεων και επαγγελματιών με στόχο τον περιορισμό στη διακίνηση «μαύρου» χρήματος, κατ’ επέκταση και της φοροδιαφυγής.