Ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ανάπτυξη Ορεινών Μειονεκτικών Περιοχών

Η Κοινωνική Οικονομία μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη ορεινών μειονεκτικών περιοχών, οι οποίες συχνά χαρακτηρίζονται από γεωγραφική απομόνωση, περιορισμένους πόρους και έλλειψη οικονομικών ευκαιριών. Η Κοινωνική Οικονομία αναφέρεται…

Ο ρόλος της Κοινωνικής Οικονομίας στην ανασυγκρότηση περιοχών που επλήγησαν από φυσικές ή και ανθρωπογενείς καταστροφές

Η Κοινωνική Οικονομία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανασυγκρότηση περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Η Κοινωνική Οικονομία αναφέρεται σε οικονομικές δραστηριότητες που δίνουν προτεραιότητα στους…

Εμπνέοντας άλλους στον θεσμό της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία είναι ένα αναπτυσσόμενο κίνημα που στοχεύει στη δημιουργία πιο βιώσιμων, δίκαιων και κοινωνικά υπεύθυνων οικονομικών συστημάτων. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις είναι μια μορφή Αλληλέγγυας Οικονομίας που…

Επανένταξη στην κοινωνία και την οικονομία ατόμων από Ευάλωτες ομάδες μέσω της δημιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Η επανένταξη στην κοινωνία και την οικονομία των ατόμων από ευάλωτες ομάδες είναι ένα σύνθετο ζήτημα που απαιτεί πολύπλευρες λύσεις. Η δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών λύσεων μπορεί να…

Βέλτιστη οικονομική διαχείριση Εισπράξεων και Πληρωμών κατά την λειτουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Η αποτελεσματική οικονομική διαχείριση είναι κρίσιμη για την επιτυχία κάθε επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Η βέλτιστη οικονομική διαχείριση των εισπράξεων και πληρωμών κατά τη λειτουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής…

Διαχείριση Εθελοντών και Εργαζομένων μέσα σε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Η διαχείριση εθελοντών και εργαζομένων σε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και εκτέλεση για να διασφαλιστεί ότι η αποστολή και οι στόχοι του οργανισμού επιτυγχάνονται διατηρώντας παράλληλα ένα…

Τι θα μπορούσε να κάνει μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση επιτυχημένη στην τοπική κοινωνία

Υπάρχουν πολλές προτάσεις για το τι θα μπορούσε να κάνει μια επιχείρηση κοινωνικού συνεταιρισμού επιτυχημένη στην τοπική κοινωνία. Εδώ είναι μερικά από αυτά: Αντιμετώπιση μιας ανάγκης της κοινότητας: Οι επιτυχημένοι…

Τρόποι και δράσεις στην τοπική κοινωνία για την ενημέρωση της για τα οφέλη της δημιουργίας μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης μπορεί να έχει πολλά οφέλη για την τοπική κοινότητα, όπως η δημιουργία ευκαιριών εργασίας, η προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και η προώθηση…

Ο Αγροτουρισμός στην Ελλάδα μια ελπιδοφόρα προοπτική για την Κοινωνική Οικονομία

Αγροτουρισμός είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού που αναπτύσσεται σε μη αστικό χώρο και αφορά δραστηριότητες υποδοχής και φιλοξενίας που ασκούνται από επιχειρηματίες αγρότες με σκοπό τόσο την εκμάθηση των αγροτικών…

Τρόποι επιβράβευσης της τοπικής κοινωνίας εκ μέρους μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις έχουν μια μοναδική ευκαιρία να επηρεάσουν θετικά τις κοινότητες που υπηρετούν και η επιβράβευση της τοπικής κοινότητας είναι μια σημαντική πτυχή της κοινωνικής τους αποστολής. Ακολουθούν…

Δημιουργώντας ευκαιρίες προϋποθέσεις και διαδικασίες για την ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (Κ.Αλ.Ο.) είναι μια μορφή οικονομικής δραστηριότητας που δίνει προτεραιότητα στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους έναντι των καθαρά οικονομικών. Οι οργανισμοί Κ.Αλ.Ο. είναι συχνά συνεταιρισμοί, μη…

Εχθρική Αντιμετώπιση του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος απέναντι στις ΚοινΣΕπ και τρόποι αντίδρασης

Η εχθρική αντιμετώπιση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος προς φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας είναι ένα σύνθετο ζήτημα που μπορεί να έχει διάφορους λόγους, όπως η έλλειψη κατανόησης και εξοικείωσης…

Διαχείριση και Προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε μια κοινότητα. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι…

Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ο μόνος τρόπος ανάπτυξης της οικονομίας στην Ελλάδα

Για να πείσουμε κάποιον ότι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία είναι ο μόνος τρόπος ανάπτυξης της οικονομίας στην Ελλάδα, θα μπορούσαμε να κάνουμε τα εξής: Δώστε έμφαση στα οφέλη της…

Η Συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στον Πολιτισμό

Η κοινωνική οικονομία, η οποία περιλαμβάνει μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις, συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και την προώθηση του πολιτισμού. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους η κοινωνική…

Λέμε ΟΧΙ στην εκμετάλλευση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας από τα πολιτικά κόμματα!

Ναι, είναι σημαντικό να αποτραπεί η εκμετάλλευση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας από τα πολιτικά κόμματα. Οι οργανώσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας συχνά ιδρύονται σε αρχές κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, δημοκρατικής…

Δημιουργία ΚοινΣΕπ στην παροχή Δημιουργικής Απασχόλησης και Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Περίληψη των κυριότερων σημείων: Η κοινωνική συνεταιριστική μας επιχείρηση, με την επωνυμία «Δημιουργικά Μυαλά», στοχεύει στην παροχή δημιουργικής απασχόλησης και υπηρεσιών ενισχυτικής διδασκαλίας σε μικρά παιδιά. Η επιχείρηση θα βασίζεται…

Δημιουργία  Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης στην παροχή υπηρεσιών υγείας Στελέχωση και Λειτουργία

Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση στοχεύει να παρέχει υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υγείας σε υποεξυπηρετούμενες κοινότητες της περιοχής. Το επιχειρηματικό μοντέλο βασίζεται στις αρχές της κοινωνικής ευθύνης και της…

Δημιουργία ΚοινΣΕπ στην καλλιέργεια και μεταποίηση φαρμακευτικών φυτών

Στόχος της επιχείρησης είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά φυτά σε ιδιώτες και επιχειρήσεις του κλάδου της υγείας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Οι ακόλουθες ενότητες θα περιγράψουν…

Συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στην παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές πηγές 

Η κοινωνική οικονομία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές πηγές. Η κοινωνική οικονομία αναφέρεται σε μια σειρά οργανισμών, όπως συνεταιρισμοί, κοινωνικές επιχειρήσεις και οργανώσεις που βασίζονται…

Μέθοδοι και τρόποι ηθικής ανταμοιβής εθελοντών μελών που προσφέρουν υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία μέσα από την λειτουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Η επιβράβευση των εθελοντών μελών που προσφέρουν υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία μέσω της λειτουργίας μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης μπορεί να είναι μια πρόκληση, καθώς είναι σημαντικό να εξισορροπηθεί η ανάγκη…

Σχεδιάζοντας ένα Επιχειρηματικό πλάνο για την δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης για την παροχή υπηρεσιών στον κλάδο υγείας

Η ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου για μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση στον τομέα της υγείας μπορεί να είναι μια πρόκληση, αλλά με τη σωστή προσέγγιση και προσεκτικό σχεδιασμό, είναι σίγουρα εφικτό.…

Οικονομική Διαχείριση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Οι φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.), οι οποίοι είναι επιχειρήσεις που στοχεύουν στην επίτευξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και κοινοτικών στόχων, ενώ είναι οικονομικά βιώσιμοι, αντιμετωπίζουν μοναδικές προκλήσεις στη χρηματοοικονομική…

Τρόποι Καλής συμπεριφοράς Μελών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων κατά την επαφή τους με Πελάτες η Ενδιαφερόμενους

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για το πώς μπορούν να συμπεριφέρονται τα μέλη μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης όταν εξυπηρετούν πελάτες και επισκέπτες στις παρουσιάσεις τους: Να είστε φιλόξενοι και φιλικοί: Είναι σημαντικό…

Εφαρμογή του Marketing στην Ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Το μάρκετινγκ μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη οργανισμών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Κ.Αλ.Ο.), οι οποίες είναι επιχειρήσεις που στοχεύουν στην επίτευξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και κοινοτικών στόχων, ενώ είναι…

Εντοπίζοντας ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και επίλυση των με την δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Ο εντοπισμός των αναγκών στην τοπική σας κοινότητα είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Ακολουθούν ορισμένα βήματα που μπορείτε να κάνετε για να εντοπίσετε αυτές…

Διαδικασίες δημιουργίας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης στην παροχή Κοινωνικών Υπηρεσιών για την ένταξη στην εργασία Ευάλωτων Ομάδων

Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης περιλαμβάνει πολλά βήματα και η διαδικασία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα και το νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, ορισμένες γενικές διαδικασίες για τη δημιουργία…

Συμβουλές και Απαιτούμενα  για την Δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης στην προστασία των ζώων για την ευζωία τους

Η δημιουργία μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης που εστιάζει στην προστασία των ζώων μπορεί να είναι μια ανταποδοτική και προκλητική εμπειρία. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές και απαιτήσεις που πρέπει να λάβετε υπόψη…

Διαδικασίες δημιουργίας Χρηματοπιστωτικού οργανισμού, τρόπος λειτουργίας του και σχεδιασμός  για την χρηματοδότηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Η δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού οργανισμού, τρόπος λειτουργίας του και σχεδιασμός για την χρηματοδότηση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων συνήθως περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: Επιχειρηματικό σχέδιο: Αναπτύξτε ένα λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο που περιγράφει…

Τρόποι προώθησης της ιδέας δημιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην τοπική κοινωνία

Η προώθηση της ιδέας της δημιουργίας κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στην τοπική κοινότητα μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως: Φιλοξενία ενημερωτικών εκδηλώσεων: Οργανώστε συναντήσεις κοινότητας και ενημερωτικές συνεδρίες για να…

Δημιουργώντας ευκαιρίες για την ανάπτυξη μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Η δημιουργία ευκαιριών για την ανάπτυξη μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης περιλαμβάνει διάφορα βήματα, όπως: Προσδιορισμός κοινωνικής ανάγκης: Ξεκινήστε εντοπίζοντας μια κοινωνική ανάγκη ή πρόβλημα στην κοινότητά σας που θα μπορούσε…

Τυπικά βήματα και διαδικασίες ίδρυσης μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Η ίδρυση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης περιλαμβάνει πολλά βήματα και διαδικασίες, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, οι ακόλουθες είναι οι…

Τρόποι αποφυγής συγκρούσεων ανάμεσα στα μέλη μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Ακολουθούν μερικοί τρόποι για την αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των μελών μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης: Σαφής καθορισμός ρόλων και ευθυνών: Ο σαφής καθορισμός των ρόλων και των ευθυνών κάθε μέλους του…

Η Συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας  στην Βιομηχανική Αναπτυξη της χώρας

Η κοινωνική οικονομία, η οποία περιλαμβάνει συνεταιρισμούς, αμοιβαία ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κοινωνικές επιχειρήσεις και κοινοτικούς οργανισμούς, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη βιομηχανική ανάπτυξη μιας χώρας. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με…

Η Συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στον Αθλητισμό

Η κοινωνική οικονομία, η οποία περιλαμβάνει μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον κόσμο του αθλητισμού. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους η κοινωνική οικονομία συμβάλλει…